Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Postliste for 2020-10-07

Postliste for 07.10.2020

Datert:
06.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/582-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Øyvind Karlsen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL VANNVERKET GNR.27/2 ØYVIND KARLSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/583-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Øyvind Karlsen
Dokbesk:
SVAR - SANITÆRABONNEMENT - AVLØP (KF-364) - SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
17/468-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
svarinn svarinn
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
UTVIDET BUDSJETTFULLMAKT - SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET - DØNNA/HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/616-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
SP, SV,H
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 06.10.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/616-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
SP, SV, H
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 06.10.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/540-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Elisabeth Karlsen
Dokbesk:
SØKNAD OM ØKT PRODUKSJON AV TORSK PÅ LOKALITET BJØRNSØYA I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/59-618
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
REFERAT FRA KOMMUNEMØTE 01.10.20 (OPPDATERT)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/24-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
O Rønning Kontor og Data AS
Dokbesk:
LEIEAVTALE KOPIMASKIN - DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/601-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TAUSHETSERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/618-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
TILSKUDD MOBIL SPESIALISTHELSETJENESTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
19/358-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING F.O.M 15.06.20 - 30.08.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
17/336-81
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frode Dorp
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT NETT 07.10.2020 - HEVER SIKKERHETEN DER HØYSPENTLINJER GÅR OVER FARVANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/73-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde Fjellet
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
GJENNOMFØRINGEN AV NASJONALE PRØVER HØSTEN 2020 - DERE SKAL SENDE INN OPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
17/172-66
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/612-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Harry Bernhardsen
Dokbesk:
EKSTRATILDELING VANDVE ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
17/685-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
RAPPORTERING UNGJOBB-MIDLER SOMMEREN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/472-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INNSPILL VED OPPSTART AV DETALJREGULERING - BUØY KYSTFERIE, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
17/574-55
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
MERKNADER TIL MELDING OM KOMMUNESTYRETS VEDTAK - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2029 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
19/454-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sikri AS
Dokbesk:
AVTALE OM LØPENDE TJENESTEKJØP OVER INTERNETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
17/397-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
MATTILSYNET FATTER NYTT VEDTAK MED FRIST OM ROS ANALYSE TIL DØNNA VANNVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
17/470-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mona Lillegaard
Dokbesk:
KONSUMENTAVTALE FOR SÆRNAMSMANNSFUNKSJON ER OPPDATERT – NY INNSENDING PÅKREVD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
19/79-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLANSTRATEGI FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2020 -2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
19/79-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLANSTRATEGI FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2020 -2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/299-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Frank Karlsen
Dokbesk:
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - FORSKNINGSSTASJON PÅ BJØRN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
18/788-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON UT ÅRET 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
17/1294-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
BEHOV FOR TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER I 2021 KAN MELDES INN FØR 1. NOVEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
19/630-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Irene Grønaas
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. 17-04404-5 - BOSETTING AV FLYKTNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/299-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Frank Karlsen
Dokbesk:
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - FORSKNINGSSTASJON PÅ BJØRN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/93-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gran-Henriksen, Bjørn
Dokbesk:
KOSTRA-RAPPORTERING PER 3.KVARTAL 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2020
Regdato:
07.10.2020
Saksnr:
20/59-619
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
tom.johansen@online.no
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM ARRANGEMENT MED INNTIL 70 PERSONER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut