toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-07

Postliste for 07.11.2018

Datert:
02.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/558-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Verneombud Solveig Jenssen, IA-kontakt Odd-Willy Mikkelsen, Aino Paulette Eide
Dokbesk:
OPPFØLGING SYKEFRAVÆR HJEMMETJENESTEN 6.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/558-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Verneombud Solveig Jenssen, IA-kontakt Odd-Willy Mikkelsen, Rune Ånes
Dokbesk:
OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR DØNNA OMSORGSENTER 6.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/558-27
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Verneombud Siv Antonsen, IA-kontakt Odd-Willy Mikkalsen, Eva Solfjeld
Dokbesk:
OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR DØNNA BARNEHAGE 6.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/558-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Ken Anfindsen, Verneombud Eivind Smørvik, IA-kontakt Odd-Willy Mikkelsen
Dokbesk:
OPPFØLGING SYKEFRAVÆR DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 6.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/558-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Knut Mathisen, Verneombud Eivind Smørvik, IA-kontakt Odd-Willy Mikkelsen
Dokbesk:
OPPFØLGING SYKEFRAVÆR DØNNA VOKSENOPPLÆRING 6.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
17/514-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Rolf Bergh
Dokbesk:
HØRING NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
17/400-80
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Klavèr
Dokbesk:
VS: 1827-1 BEFARINGSRAPPORT BHO 05.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
17/1257-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM GRATIS OPPLÆRING I NORSK UTOVER RETTEN ETTER INTRODUKSJONSLOVEN § 17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
17/253-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM GRATIS OPPLÆRING I NORSK UTOVER RETTEN ETTER INTRODUKSJONSLOVEN §17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/767-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
17/146-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Stig Lodve Janbu
Dokbesk:
PURRING: RAPPORTERING PÅ MIDLER TIL LÆRERÅRSVERK - TIDLIG INNSATS 1.-10. TRINN VÅREN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
17/587-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lisbet Gavin
Dokbesk:
WEBINAR - INFORMASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/820-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører John-Erik S Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/820-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna høyre v/ Trine S. Hjortdahl
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
17/146-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
RAPPORTERING PÅ MIDLER GITT TIL ØKT LÆRERINNSATS PÅ 1.-10. TRINN VÅREN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/34-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Statistisk Sentralbyrå
Dokbesk:
KOSTRA-RAPPORTERING FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/797-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER DØNNA SYKEHJEM - 100 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/797-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER DØNNA SYKEHJEM - 100 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/802-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
17/217-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS