toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-03-08

Postliste for 08.03.2019

Datert:
25.02.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/42-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Malgorzata Kut
Dokbesk:
TILBUD - DRIFTSTILSKUDD VETERINÆRVAKT I HERØYSAMT DELTAKELSE I VETERINÆRVAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/42-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Marit Kvamme, Thea Linkjendal, Maria Aaquist, Aleksander Kut
Dokbesk:
SØKNAD PÅ DRIFTSTILSKUDD OG DELTAKELSE I VETERINÆRVAKT MARIT KVAMME
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/41-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
ENDRING AV ARBEIDSMÅTE FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE (TT-TJENESTEN)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
18/736-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BLIGTOMT, GNR 31 BNR 23, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/744-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Jon Sørli
Dokbesk:
FASTLEGGING AV NAUSTTOMT 1827-11/370
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/152-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/153-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/82-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
NRK v/ Lars-Petter Kalkenberg
Dokbesk:
VS: DØNNA MED I HOVEDSENDINGA TIL NRK1, 17.MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/89-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteoppkreveren v/ Mona Lillegaard
Dokbesk:
VS: FORSIDE PERIODISK OPPGJØRN 2/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/370-111
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Per Kristian Nordøy
Dokbesk:
VS: KOMMUNIKASJON TIL DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/150-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ TAKST -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/1016-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Frid M Welde Evjen
Dokbesk:
SVAR - VEDTAK PÅ VALG AV REPRESENTANTER TIL ÅRSMØTE I REVISJON MIDT-NORGE SA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/186-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ingelise Egelund Edvardsen
Dokbesk:
VS: REFERAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/186-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ingelise Egelund Edvarsen
Dokbesk:
VS: REFERAT DESEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/186-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ingelise Egelund Edvardsen
Dokbesk:
VS: REFERAT DESEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
18/91-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: KULTURSAL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/86-180
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
no_reply@nrpa.no
Dokbesk:
DOKUMENT 10/00088-107 HØRING AV FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM RADIOAKTIV FORURENSNING OG AVFALL SENDT FRA DIREKTORAT ET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/151-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Mortensen Harald
Dokbesk:
FV181 HILSET-VÅG KRAV OM MATRIKKELFØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/336-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: EIERMØTE I HELGELAND KRAFT 27. MAI KL. 11-13
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
18/747-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
runar aufles
Dokbesk:
BYGGETILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/533-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Wenche Myrvang
Dokbesk:
BEDRIFTSTILSKUDD 2. HALVÅR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/41-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Agnar Edvardsen
Dokbesk:
BRANNKONTROLL DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/148-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
NEDLEGGING AV TELEFONSENTRALER/KOBBERNETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/1016-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frid M Welde Evjen
Dokbesk:
VS: SVAR - VEDTAK PÅ VALG AV REPRESENTANTER TIL ÅRSMØTE I REVISJON MIDT-NORGE SA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
18/944-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit, Christina Pedersen Waade
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
18/944-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit, Christina Pedersen Waade
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
18/944-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit, Christina Pedersen Waade
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/1288-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE - DISPENSASJON FOR FRADELING I STRANDSONEN - 33/8 - 33/12 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
17/336-41
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: UNNTATT FRA OFFENTLIGHET ETTER OFFENTLL. § 13
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/91-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/91-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS