toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-08

Postliste for 08.04.2019

Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/400-112
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR47
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/72-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
roliso@online.no
Dokbesk:
INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2019 - 2030
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/446-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
OVERSENDELSESBREV - 3. GANGS HØRING - KYSTPLAN HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/323-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INVITASJON TEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/182-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
ÅRSMELDING SOLFJELLSJØEN OG OMEGN LOKALUTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/580-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Tommy Håkonsen
Dokbesk:
DØNNA VANNVERK - SØKNAD OM IG2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/180-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PERSONALMAPPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/179-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PERSONALMAPPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/521-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Elin Kristin Johansen
Dokbesk:
SØKNAD TILSKUDD DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE DEMENTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/521-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD - DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/163-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trine Lunden
Dokbesk:
RENTEREGULERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/594-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Vik, Rune Shakil
Dokbesk:
MARKERING AV FRIGJØRINGS- OG VETERANDAGEN 8. MAI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/218-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKR IFTEN - LAMØYA - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/218-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL SØKNAD OM VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAK SFORSKRIFTEN - HAVSTEINEN -DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/218-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKR IFTEN - BUØYA - SELJEØYA, AUSTØYA - TRETTØYA - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/224-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Tor Åge Åkerøy
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FASADEENDRING GNR.50/101 TOR ÅGE ÅKRØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/226-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
MELDING OM TILSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/225-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Helge Emilsen
Dokbesk:
TIL RÅDMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/37-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Postmottak KUD
Dokbesk:
18/5546 ENDRINGER I TILSKUDDSORDNINGEN FOR IDRETTSANLEGG OG INVITASJON TIL INNSPILLSMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/218-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALELSE - SØKNAD OM VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - VIKAVÅGJEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/218-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HYSVIKA - HEMNES KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/208-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/208-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS