toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-05-08

Postliste for 08.05.2020

Datert:
07.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/4-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRINGER I SAMETINGETS PLANVEILEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
19/56-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Brønnøy kommune
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - KONSEPTFASEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/325-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/59-437
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
BREV FRA HELSEDIREKTORATET TIL KOMMUNENE MED UTFYLLENDE INFORMASJON VEDRØRENDE PRØVETAKINGSKAPASITET FOR COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/59-438
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
Dokbesk:
ALLE SKOLER ÅPNES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/59-439
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 7. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/59-440
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
COVID-19 - PROBLEMSTILLING ANG. REGLER FOR ISOLASJON - SVAR PÅ HENVENDELSE FRA HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SENDT FRA HELSED IREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
17/1031-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - EKSTRAHJELP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/326-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/4-56
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Glasser Trond Jørgen
Dokbesk:
20/2520 TILSKUDDSORDNING FOR NYSKAPENDE AKTIVITETSARENAER FOR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/59-441
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
UTTALELSE FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OM MIDLERTIDIG SALGSBEVILLING TIL SKJENKEBEVILLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
17/680-39
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT SAMARBEIDSMØTE STATPED 06.05.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/59-442
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INFORMASJON OM SKOLESKYSS VED SKOLEOPPSTART 11. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/325-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/325-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Post NFK
Dokbesk:
AUTOMATISK SVAR: KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/326-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/326-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Post NFK
Dokbesk:
AUTOMATISK SVAR: KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/279-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barne og ungdomsskole v/Ken Anfindsen
Dokbesk:
SJEKKLISTE - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
17/230-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tor A Pedersen
Dokbesk:
BREDBOND LEIGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
18/26-57
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Al Høyer Sandnessjøen AS
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - RENOVERING AV KOMMUNAL KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/59-443
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 8. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
08.05.2020
Saksnr:
20/197-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Sør-Dønna lokalutvalg v/Sverre Sivertsen, Skaga lokalutvalg v/Jostein Skaga, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Ida O. Aaker, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen
Dokbesk:
17. MAI 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS