toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-08

Postliste for 08.10.2019

Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/477-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
INFORMASJON OM BUFDIRS NYE VEILEDNINGSFUNKSJON I MENNESKEHANDELSAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/56-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kirsten Toft
Dokbesk:
VS: MØTE MED HELSEMINISTER BENT HØIE, HELGELANDSSYKEHUSET 2025
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/105-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: SPØRREUNDERSØKELSE OM KLIMA OG BEREDSKAP - VG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/394-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: NØKKELTALL - BUDSJETT 2020, ØP 2020-2023. STATSBUDSJETTET.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/342-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
SYNSPUNKTER OG INNSPILL TIL RUS- OG PSYKIATRIPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/56-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kirsten Toft
Dokbesk:
HØRING DOKUMENT 8:159 S, UTREDE TO SYKEHUS MED FULLVERDIGE AKUTTFUNKSJONER PÅ HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/578-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SV: SØKNAD OM UTBETALING AV ETTERLØNN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/578-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: ETTERLØNN ORDFØRERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/587-56
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
Sten-Helge Henriksen
Dokbesk:
SV: DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIVET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/787-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Harald Wiggo Erdal
Dokbesk:
VS: ÄRENDEBESLUT: ARKTISK MATAKADEMI I MIDTSKANDIA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/787-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: INTERREGPROSJEKT ARKTISK MATAKADEMI FORPROSJEKT - DELTAKELSE OG MEDFINANSIERING.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/71-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Fisktjønmo Silje
Dokbesk:
SØKNAD NFTU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/105-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: KRISETEAM, MIDLER TIL KURS OG NETTVERKSSAMLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/579-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: SØKNAD UTBYGGING AV KOMMUNALT VANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/777-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDRET MØTETIDSPUNKT FOR DIALOGMØTE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/777-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA DIALOGMØTE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
17/227-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Morten Eikenes
Dokbesk:
SV: NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017- UTSTYRSBANK I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/565-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gunnar Lorentzen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNSTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/565-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Kenneth Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/565-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/565-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/565-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/565-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNSTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/565-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Kenneth Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAGT ITL VEDTAK- KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/56-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
STØTTE TIL REPRESENTANTFORSLAG (DOKUMENT 8:159 S
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/89-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gran-Henriksen, Bjørn
Dokbesk:
KOSTRA - RAPPORTERING 3. KVARTAL 2019 - INFO OM RAPPORTERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/4-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
INNSPILLSMØTER OM HANDLINGSPLAN FOR ALLMENNLEGETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/549-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Trine Sivertsen Hjortdahl, Stina Helen Hermansen, Nils Olav Jenssen, Yngve Skei, John Erik Skjellnes Johansen, Sissel Hesjedal, Leonid Rødsten, Kirsti Aasvik Johansen, Børge Lorentzen, Kristin Andreassen, Roger Lorentzen, Mari Pamela Brox Mikalsen, Gunnar Johan Lorentzen, Odd Einar Lorentzen, Bård Pedro Leirvik, Ingeborg Marie Johansen Wåde, Tom Kenneth Johansen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019 - 2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/561-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Tone Anita Lund, Eisten Johan Rauø, Oddrun Herdis Ofte, Svein Gunnar Sivertsen, Wiggo Paulsen, Irene Grønaas, Jostein Hov, Snorre Hans Berfjord, Jan Magnus Andreassen, Astrid Jenny Bernhardsen, Ove Arild Alfheim, Heidi Margrete Knutstad Lund, Sekretariatet For Kontrollutvalgene, Revisjon Midt-Norge SA, avd. Sandnessjøen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/562-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Yngve Skei, Stina Helen Hermansen, Trond Berfjord Konradsen, Kristin Andreassen, Tom Kenneth Johansen, Susanne Hilstad Solfjeld, Roger Lorentzen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/558-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
KS Nordland
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KS NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
08.10.2019
Saksnr:
19/564-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Helgeland Regionråd
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - HELGELAND INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS