toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-09

Postliste for 09.01.2019

Datert:
03.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/80-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Mari Brox Mikalsen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 19/3 - MARI BROX MIKALSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/709-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EVENTUELL UTTALELSE VEDR.SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
19/22-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Dagny Elise Lundestad Johansen, Ingeborg Johansen Wåde, Mathilde Solfjeld, Mats Bjørnvik, Frida Hjortdahl
Dokbesk:
REFERAT UNGDOMSRÅD 8.1.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
19/24-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - UTLYSNING PEDAGOGISK LEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/189-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - 30% FAST STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/189-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - 50% MIDLERTIDIG STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
19/27-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
17/105-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Karsten Steinvik
Dokbesk:
VARSEL OM STOR SNØSKREDFARE (FAREGRAD 4) FOR TORSDAG 10. JANUAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/246-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILRETTELEGGING VED GRAVIDITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
17/592-42
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde B. Åkerøy
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SFO PLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/34-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Kommunalbanken AS
Dokbesk:
GARANTIANSVAR PR. 31.12.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
17/556-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UNNTAK FRA DIALOGMØTE 2 I REGI AV NAV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
17/535-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON I 50%
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/827-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Drevland, Brita
Dokbesk:
MATRIKKELFØRING SAK 15-199714RFA-JMOS GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/163-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Doro Care AS
Dokbesk:
PRISREGULERING PÅ ALLE TRYGGHETSALARMTJENESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
19/29-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL,
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
19/12-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
17/1386-55
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SIGNERT SAMARBEIDSAVTALE OM VETERINÆRTJENESTEN I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
19/28-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - PROSJEKTLEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/897-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Paulsen Wiggo
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - GNR 15/8 - WIGGO PAULSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
17/86-159
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gerardo Poblete
Dokbesk:
UTLYSNING AV DELTAKELSE I KOMMUNENETTVERK UNIVERSELL UTFORMING 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/682-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVVIKLING AV FORELDREPERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/896-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Moen Gård V/ Ann-Marie Olsson
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - GNR 14/2 - ANN MARIE OLSSON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/903-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Erlend Bye
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING GNR 16/3 - ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/904-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Stina Helen Hermansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING GNR 38/1 - STINA HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2019
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
19/24-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I DØNNA BARNEHAGE, VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
09.01.2019
Saksnr:
18/680-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
'tor.egil.kvalnes@bodo.kommune.no'
Dokbesk:
LEIRSKOLEOPPHOLD DØNNA KOMMUNE MAIL SJUNKHATTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS