toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-09-09

Postliste for 09.09.2019

Datert:
08.04.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
19/9-278
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
svarinn svarinn
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
VARSEL OM FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE - DRENERING, 969419629
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/562-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
UTVELGING AV OMRÅDER FOR NATURTYPEKARTLEGGING 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
18/561-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
INVITASJON TIL Å PRESENTERE ARBEID PÅ NASJONAL BARNEVERNKONFERANSE 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
18/561-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
KYSTVERKET NORDLAND BRUKERKONFERANSE 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
19/214-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INNSPILL VED OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING FOR GNR 3 BNR 53 OG 54 - DØNNA K OMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/220-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
post@lokta.no
Dokbesk:
UTTALELSE FRA KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/220-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Løkta Kolonial AS
Dokbesk:
SVAR - UTTALELSE FRA KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/37-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SPILLEMIDLER 2017 - PURRING PÅ REGNSKAP OG VARSEL OM INNDRAGING, BJØRN TRIMPARK, ANLEGG 1827003701
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
19/56-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hermstad Marit
Dokbesk:
UTSETTELSE AV SAMARB.MØTENE HELG.KOM. OG HELG.SYKEHUSET HØSTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
18/392-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Odd Arne Parelius
Dokbesk:
SV: 1827-3 LØKTA OPPVEKSTSENTER -UNDERSKRIFT LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/233-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE 14.05.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/488-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INVITASJON – FORSLAG TIL PRIORITERINGER AV INVESTERINGSTILTAK TIL KOMMENDE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-2033. FRIST INNEN 18. OK TOBER 2019.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
19/512-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Statens vegvesen Region Nord
Dokbesk:
SVAR PÅ NABOVARSEL GNR 50/88 - KARI W. HJORTDAHL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/390-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
INVITASJON TIL DIALOGMØTER -LEVE HELE LIVET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/898-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordfjeldske Kontroll AS
Dokbesk:
RAPPORT VEDR. UTFØRTE SALGS-,SKJENKE OG RØYKEKONTROLLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
19/530-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Ronny Johan Edvardsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FASADE GNR.11/275 RONNY JOHAN EDVARDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/795-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Delta v/ Marit S. Graff
Dokbesk:
VS: OPPARBEIDET STILLINGSVERN - FAST ANSATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
19/4-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA ASD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/204-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
TILDELINGSBREV - SKJØNNSMIDLER RESSURSKREVENDE TJENESTER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/1259-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Studiesentret RKK Ytre Helgeland
Dokbesk:
VS: REFERAT STYREMØTE RKK YH 6.9.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
09.09.2019
Saksnr:
17/1016-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frid M Welde Evjen
Dokbesk:
ENDRING I OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS