toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-09

Postliste for 09.11.2018

Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
17/336-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
John-Erik S. Johansen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
INNKALLING TIL EIERMØTE I HELGELAND KRAFT AS 26.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
17/400-81
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Klavèr
Dokbesk:
VS: 1827-1 MÅNEDSRAPPORT BHO OKTOBER 18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
18/639-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Enger Per Christian
Dokbesk:
18/242011-1 - VARSEL OM GJENNOMFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING - GNR. 11 BNR. 78 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
17/587-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
NY BETALINGSMODELL FOR MEDLEMMER I INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND - INFORMASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
18/42-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
TORE ARNLJOT WESTIN
Dokbesk:
INNSPILL TIL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
17/548-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
RAPPORTERING OM RETT TIL PLASS I BARNEHAGE 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
17/86-139
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Fosby Geir
Dokbesk:
HØRING FRA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
18/163-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
KLP
Dokbesk:
AVTALE - OM ADMINISTRASJON AV AFP 62-64 ÅR MED 100% SELVRISIKO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
17/1173-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna omsorgssenter v/ Rune
Dokbesk:
AVTALE OM GJENNOMSNITTBEREGNING AV ARBEIDSTID FOR SYKEPLEIERE,HJELPEPLEIERE/HELSEFAGARBEIDERE OG ASSISTENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
17/1386-45
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALER OM VETERINÆRTJENESTE I DØNNA OG HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
18/60-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mona Vistnes
Dokbesk:
VS: DØNNA KOMMUNE, SØKNAD OM UTBETALING AV STØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
18/486-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Roger Lorentzen
Dokbesk:
VS: SJARKENFESTIVALEN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
09.11.2018
Saksnr:
18/802-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS