toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-10

Postliste for 10.01.2019

Datert:
09.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/661-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kirsten Toft
Dokbesk:
VS: FELLES UTTALELSE TIL FYLKESKOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/82-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Per-Kaare Holdal
Dokbesk:
OFFISIELL AVSLUTNING AV MILJØSAMARBEID - SØKNAD OM STØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/105-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: ØVINGSDIREKTIV ØVELSE NORDLAND 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/105-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
ØVELSE NORDLAND 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/86-160
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rønning Hege
Dokbesk:
18/2648-5 STATSBUDSJETTET FOR 2019 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/626-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
UTLYSNING AV OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FYLKESVISE MIDLER I KLIMA- OG MILJØPROGRAMMET 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/139-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Norsk Landbruksrådgiving Nord
Dokbesk:
KOMMUNAL STØTTE - NLR NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
19/30-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Marian-Tone Edvardsen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 3/36 - MARIANN EDVARDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/1386-56
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Herøy Kommune
Dokbesk:
VETERINÆRTJENESTER 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/942-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
David André Händler Andersen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR - DAVID ANDERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/730-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM GRATIS OPPLÆRING I NORSK UTOVER RETTEN ETTER INTRODUKSJONSLOVEN § 17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/931-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
Torbjørn John Aaker
Dokbesk:
SØKNAD OM BRUKSENDRING - GNR 4/88 - TORBJØRN AAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/105-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Asgeir Jordbru
Dokbesk:
VARSEL OM STERKE VINDKAST I NORDLAND - FAREGRAD ORANSJE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/34-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Helgeland Sparebank
Dokbesk:
ÅRSOPPGAVE 2018 - HELGELAND SPAREBANK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/775-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV FROKOSTMØTER I REGI AV KVINNENETTVERKET HALDIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/901-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Møkkaspesialisten Jostein Hov
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - GNR 19/2 -JOSTEIN HOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/605-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 30/1 - KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/599-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Skaga Jostein
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 31/1 - JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/907-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Per Arne Husvik
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING GNR 19/4 - PER ARNE HUSVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
19/31-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/913-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Jørgensen Ollvar
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - GNR 18/2 - OLLVARD JØRGENSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/916-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
John-Erik S Johansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - GNR 19/1 - JOHN-ERIK S. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/917-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Solfjeld Dag
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - GNR 29/2 - DAG SOLFJELD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS