toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-10

Postliste for 10.02.2020

Datert:
06.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
17/1251-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Jeanette Storvik
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/95-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALE - SØKNAD OM ETABLERING AV VANNLEDNING I SJØ MELLOM SKAGAVÅGEN OG HESTØYA I DØNNA OG HERØY KOMMUNER I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/67-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Inge Holand
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HUNDREMETERSBELTET GNR 39/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/94-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/94-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/94-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/94-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
18/26-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Dag Rune Adolfsen
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ KOMMUNAL KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
18/638-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - GNR 50 BNR 8 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
17/964-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Info Ut i Øyan
Dokbesk:
INVITASJON TIL BEDRIFTSMØTE, AKSJONÆRER I "UT I ØYAN"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
17/82-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tivo Guidance
Dokbesk:
TIVO - ARBEID MOT MIGRERING TIL EU OG FOR INTEGRERING I NORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/89-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
FWD: ELEKTRONISK FORSENDELSE FRA ARBEIDSTILSYNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
17/680-37
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NY SAKSBEHANDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
17/233-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NY SAKBEHANDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
19/79-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
postmottak@luroy.kommune.no
Dokbesk:
HØRING. KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/97-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Gunnar Lund
Dokbesk:
AVLØP FOR NY EIENDOM PÅ DØNNA - GULLSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/97-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
'Gunnar Lund'
Dokbesk:
SV: AVLØP FOR NY EIENDOM PÅ DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
19/394-55
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
OVERSENDELSE - VEDTATT ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
19/394-56
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Anne Marit Vikør
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE - NYE FORSIKRINGSAVTALER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/79-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2020
Regdato:
10.02.2020
Saksnr:
20/79-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS