Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Postliste for 2020-06-10

Postliste for 10.06.2020

Datert:
05.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/1220-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT TREKANTSAMTALE 5.6.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/390-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Yngve Skei
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I DRIFTSUTVALG DEN 08.06.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/401-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KARAKTERUTSKRIFTER-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/908-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
UTDANNINGSDIREKTORATET
Dokbesk:
UTBETALINGSBREV VÅREN 2020 - VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE - VIKARORDNING OG STUDIEAVGIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
19/89-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tobias Langseth
Dokbesk:
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET [2019]
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/881-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tobias Langseth
Dokbesk:
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL - KONTROLLUTVALGETS FORSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
18/844-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Karina Amalie Ugland Ursin
Dokbesk:
OVERSENDER RAPPORT FRA LANDSOMFATTENDE TILSYN I 2019 MED FOLKEHELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/394-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Øyvind Ulriksen
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - VOLNESVEIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/403-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -SOMMERVIKAR UTESEKSJONEN - LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/403-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SOMMERVIKAR UTESEKSJONEN - LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/661-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helgeland Regionråd
Dokbesk:
PROTOKOLL TIL AU-MØTE 12. FEBRUAR 2020.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/592-72
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/103-34
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
19/63-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/182-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/592-74
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/592-75
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/341-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Signe Marie Antonsen
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPP - MANGLENDE OPPLYSNINGER GNR.11/76 SIGNE MARIE ANTONSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/592-76
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/405-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
19/214-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Vefsn kommmune
Dokbesk:
FØRSTE GANGS PLANKONTROLL - DETALJREGULERING FOR ÅKERVÅGEN - DØNNA HAVFISKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/403-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
JOBBSØKNAD SOMMERVIKAR, LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/930-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Geir Johan Hanssen
Dokbesk:
INNKALLING OG SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE HELGELAND IUA 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/407-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Kartverket v/ Unni Antonsen
Dokbesk:
FDV-AVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
17/477-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak
Dokbesk:
20/2311 INFORMASJONSSKRIV OM BEHANDLINGEN AV BARNEVERNSSAKER - NYE AVGJØRELSER FRA HØYESTERETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/342-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Ragnhild Mo
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FRAKOBLING AV VANN GNR.35/10 RAGNHILD MO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/396-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/397-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/397-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
10.06.2020
Saksnr:
20/398-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut