Postliste for 2019-09-10

Postliste for 10.09.2019

Datert:
04.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/1007-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
18/2-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/122-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/58-40
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV AVVIKSMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/477-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Troli, Merete
Dokbesk:
FORESPØRSEL OM DIALOGMØTE BARNEVERN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/467-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
19/12-95
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNADSSKJEMA TIL KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/777-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL DIALOGMØTE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/37-58
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR - SPILLEMIDLER 2017 - PURRING PÅ REGNSKAP OG VARSEL OM INNDRAGING, BJØRN TRIMPARK, ANLEGG 1827003701
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
19/12-96
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/45-58
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/253-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NOTAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/1257-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NOTAT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
19/12-97
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/469-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM DELVIS PERMISJON FRA MIN STILLING SOM HELSESYKEPLEIER -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/590-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Toril H Forsmo
Dokbesk:
NYE MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET I SHMIL IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
17/202-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
18/12-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUKSJON PÅ OPPSIGELSESTID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
10.09.2019
Saksnr:
19/527-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
10. september 2019 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn  Skriv ut