Postliste for 2021-01-11

Postliste for 11.01.2021

Datert:
06.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/12-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Irene Grønaas
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/13-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Irene Grønaas
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/14-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Irene Grønaas
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
19/71-69
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TRAFIKKOFRENES DAG 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
18/21-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
KLAGE - BYGGESAK - GRENSEJUSTERING - STAVSENG HYTTEFELT - 5/20 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/4-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VAKTTILSKUDD VETERINÆRER 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/17-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Noar Hajjar
Dokbesk:
UTBETALING AV STØTTE FRA NÆRINGSFONDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
17/798-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
REFUSJON NAV DØNNA 2020 - KOORIGERT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
20/695-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SPILLEMIDLER 2019 - UTBETALING TIL REHABILITERING OG FORLENGELSE AV TRASE, SAMT ETABLERING AV LYS I BJØRNSØYA TURSTI, ANLEGG 36 21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
17/105-91
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 20-08032-9 - UTSATT FRIST FOR SVAR PÅ KOMMUNEUNDERØKELSEN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/26-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 986108130
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/24-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lovavdelingen
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN (PORTFORBUD)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/7-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT FYLKESMANNEN 1-21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
19/752-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Silje Mortensen
Dokbesk:
INNHENTING AV DATA FOR ØHD 2020 UTGÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
17/105-90
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Statsforvalteren i Nordland
Dokbesk:
E-POST: VARSEL TIL DISTRIBUSJON TIL KOMMUNENE: FELLES BUDSKAP FRA NSM OG KOMMUNECERT I
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
17/220-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mona Waade Sørnes
Dokbesk:
MERKUR - KARUSELLBERGET KOLONIAL AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
17/220-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Mona Waade Sørnes
Dokbesk:
MERKUR - KARUSELLBERGET KOLONIAL AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/28-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Stig Sørra
Dokbesk:
VEDRØRENDE HELGELANDSRÅDET SITT ARBEID MED HØRING/INNSPILL - ANSKAFFELSER AV FLYRUTER (FOT-RUTER) OG RTP 2022-2033
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/7-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Statsforvalteren i Nordland
Dokbesk:
E-POST: NORD-FINLAND ENDRER FRA RØDT TIL GULT - KONSEKVENSER FOR GRENSEPASSERINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
20/725-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Pål Andreassen
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT - STAVSENG RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2020
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
20/804-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lars Føsker
Dokbesk:
RAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/24-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Postmottak LMD
Dokbesk:
20/638 JORDVERN OG FNS BÆREKRAFTSMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
20/273-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SPØRMÅL TIL KOMMUNEDIREKTØREN VEDRØRENDE FYSIOTERAPITJENESTEN I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/7-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
koronaundersokelse - KS
Dokbesk:
KS - SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES ERFARINGER FRA KORONAPANDEMIEN SÅ LANGT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/7-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
vaksine
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV NR. 9 I KORONAVAKSINASJONSPROGRAMMET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
20/93-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helgeland Kraft AS
Dokbesk:
OPPGAVE TIL AKSJONÆR - INNTEKTSÅRET 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2020
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
20/725-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Per Jens Strømmen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELS 2020 FOR RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
17/373-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/7-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Statsforvalteren i Nordland
Dokbesk:
KARTLEGGING I KOMMUNER OM INNKJØP OG LAGER AV SMITTEVERNUTSTYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
17/390-63
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
INFORMASJON TIL KOMMUNENE OM KRITERIER FOR Å BLI PRIORITERT I TILSKUDDSORDNINGER KNYTTET TIL LEVE HELE LIVET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2021
Regdato:
11.01.2021
Saksnr:
21/29-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
11. januar 2021 Mona Nilssen
Tips en venn  Skriv ut