toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-11

Postliste for 11.02.2019

Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
19/54-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
SVAR - VARSEL OM VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/844-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KOMMUNENS EGENVURDERING AV ARBEIDET MED TILSYN MED MILJØRETTET HELSEVERN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/844-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KOMMUNENS EGENVURDERING AV ARBEIDET MED TILSYN MED MILJØRETTET HELSEVERN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
17/616-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Roy Paul Skogsholm
Dokbesk:
KYSTPLAN HELGELAND - OPPSUMMERINGSMØTE I BODØ 13.3.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
19/87-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Rune Østensen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/473-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Carl Georg Næss
Dokbesk:
UTSATT FRIST FOR TILSKUDDSRAPPORTERING KUM 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
19/42-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANSØGNING TIL VETERINÆR STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/163-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Kommunalbanken AS
Dokbesk:
KOMMUNALBANKEN ØKER P.T. RENTEN MED 0,10 PROSENTPOENG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/922-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Stein Inge Moen
Dokbesk:
FAKTURA GNR 10/56 - STEIN INGE MOEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/879-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
TILDELING STARTLÅN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/798-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
KONTOUTSKRIFT SKOGFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
17/830-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PRAKSISBEVIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
17/731-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM MIDLERTIDIG STANS AV INTRODUKSJONSPROGRAM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/944-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit, Christina Pedersen Waade
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/383-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Compilo AS
Dokbesk:
STANDARDAVTALE OM KJØP, DISPOSISJONSRETT OG ANDRE YTELSER VED ANSKAFFELSE AV IT AV MINDRE OMFANG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/944-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit, Christina Pedersen Waade
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
18/944-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit, Christina Pedersen Waade
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
17/616-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Svein Einar Stuen
Dokbesk:
MELDING FRA FYLKESMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2019
Regdato:
11.02.2019
Saksnr:
19/41-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dønna Legekontor
Dokbesk:
TILBAKEMELDING ETTER GENERELL HELSEUNDERSØKELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS