toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-11

Postliste for 11.02.2020

Datert:
10.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
19/631-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RKKYH v/ Hanne Falch Kristoffersen
Dokbesk:
REFERAT STYREMØTE RKKYH 5.2.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
18/392-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SVAR PÅ SPØRSMÅL - ANBUD LØKTA SKOLE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
18/179-98
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SVAR PÅ - SPØRSMÅL TIL RÅDMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
20/99-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
Mattilsynet Region Nord
Dokbesk:
TILSYNSRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/1258-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FORLENGELSE AV INTRODUKSJONSSTØNAD -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
19/596-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dagfinn Ness Andreassen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - RÅDYR DAGFINN NESS ANDREASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
20/100-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Geir Ståle Bjørnvik
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT - GEIR BJØRNVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/470-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Overføring SKO
Dokbesk:
KARTLEGGING: INNKREVING AV KOMMUNALE KRAV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
20/59-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
INFORMASJON TIL RHF OG KOMMUNER - KORONAVIRUS-INFEKSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/514-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KUNNGJØRING FYSISKE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
20/101-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - BEIT, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
19/201-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
ALIS Nord
Dokbesk:
STATUSRAPPORT ALIS-NORD. TIL HELSELEDER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
19/89-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Jektlia Borettslag v/Bodø BBL
Dokbesk:
ÅRSOPPGAVE FOR 2019 ANDEL AV BOLIGSELSKAPETS SKATTEMESSIGE BELØP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
18/180-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
18/194-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Kari Dalen
Dokbesk:
ULOBA - RAPPORTERING PÅ GJENNOMFØRT OPPLÆRING - 4. KVARTAL 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/535-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
Helge Emilsen
Dokbesk:
20001990
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/587-75
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
'Sten-Helge Henriksen'
Dokbesk:
SVAR PÅ HENVENDELSE - EIENDOMSARKIV DØNNA KOMMUNE - TIDSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/370-124
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Svein Harry Johansen
Dokbesk:
ENDRING AV ENKELTE TURER FOR SAMBANDET VANDVE - SOLFJELLSJØEN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/390-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Kristin Vangen
Dokbesk:
INVITASJON TIL FELLES MØTE FOR ELDRERÅDENE I HALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
18/579-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Statens vegvesen Region Nord
Dokbesk:
OPPDATERING/ REVISJON AV VEGLISTER I NORDLAND - KOMMUNALE VEGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
18/884-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVSLUTTING AV SAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
18/738-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Andre Giertsen
Dokbesk:
YTRE HELGELAND FORLIKSRÅD - ENDRING - TIL KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/587-76
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sten-Helge Henriksen
Dokbesk:
EIENDOMSARKIV DØNNA KOMMUNE - TIDSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
18/738-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORLIKSRÅDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
17/42-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSSAMTALE MED -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
19/137-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - INTERN OMPLASSERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
19/137-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.03.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
11.02.2020
Saksnr:
20/43-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Preben Rauø
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE SKAGAVALEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS