toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-03-11

Postliste for 11.03.2019

Datert:
10.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
19/141-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ EIENDOMSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/400-100
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jens Tangen
Dokbesk:
BYGGHERREMØTE NR 10. DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
19/147-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna SP
Dokbesk:
FORSLAG TIL VALGLISTE FOR - SENTERPARTIET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
19/154-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EIENDOMSSKATT PÅ EIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/400-101
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-1 BEFARING BHO 28.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/400-102
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-1 BEFARING BHO 28.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/1127-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING - FOM 15.03.19 - TOM 30.04.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/400-103
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT 43 06.03.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/1127-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/533-33
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM LÆRLINGEPLASS I HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/1174-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA DIALOGMØTE 25.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
18/48-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Bernt Håland
Dokbesk:
AVTALE 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
18/48-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Bernt Håland
Dokbesk:
AVTALE 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/1363-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Snorre Hans Berfjord
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR 44/1 - SNORRE BERFJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
19/120-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SKATTELISTE OFFENTLIG ETTERSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/400-104
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Ronny Sandstrak
Dokbesk:
SV: BESTILLING STRØM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
19/155-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE OM NYDYRKING GNR. 19/1 JOHN-ERIK S. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/202-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
PROTOKOLL STYREMØTE HELGELAND FRILUFTSRÅD 6. MARS 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/400-105
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jens Tangen
Dokbesk:
RE: 1827-1 VÅTROM KONTROLL VERIFIKASJON DOKUMENTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/400-106
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
FWD: REFERAT BH MØTE NR 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/267-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Helene Bjørnvold Heggheim
Dokbesk:
TILDELING AV LIS 1/DISTRIKTSTURNUS I KOMMUNEHELSETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/592-46
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde B. Åkerøy
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/1288-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM FRADELING OG DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN, GNR 33 BNR. 6 OG 12, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
19/13-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
MIDLER TIL TILTAK MOT FREMMEDE SKADELIGE PLANTER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
19/91-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
11.03.2019
Saksnr:
17/119-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Løkta lokalutvalg, Sør-Dønna lokalutvalg v/Magne Edvardsen, Skaga lokalutvalg v/Jostein Skaga, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Leonid Rødsten, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen
Dokbesk:
REVIDERT REGLEMENT FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA KOMMUNE - HØRING I LOKALUTVALGENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS