toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-11

Postliste for 11.04.2019

Datert:
28.02.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/370-102
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
'Per Kristian Nordøy'
Dokbesk:
SV: ENDRING AV FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
18/48-37
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
'helge.anti@gmail.com', Jørn Høberg
Dokbesk:
NOTAT FRA BEFARING 5.MARS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/173-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
'post@nfk.no'
Dokbesk:
HØRING - INNSPILLSSKJEMA 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/8-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
'post@nfk.no'
Dokbesk:
SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR TILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
18/34-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Post Pensjonskunde
Dokbesk:
ATT. ØKONOMIANSVARLIG – TILFØRING AV OVERSKUDD FOR 2018 KLP:00798031990
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
18/731-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
MELDING OM BREV FRA UTDANNINGSDIREKTORATET – BEMANNINGSNORM I BARNEHAGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/225-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
TILLEGG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS 2019-2015
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
18/769-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Nordlandsforskning AS
Dokbesk:
RETUR SAMARBEIDSAVTALE - NORDLANDFORSKNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/688-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KOMMUNALE VEGER - ARBEIDSVARSLINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/196-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Geir Ove Aaker
Dokbesk:
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD ÅKER/ SIGERSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/616-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet Region Nord, NVE, Kystverket, Nordland Fylkes Fiskarlag, MIDT-HELGELAND FISKARLAG, Riksantikvaren Nord, Sjømat Norge, Nord, Indre Helgeland Regionråd, Helgeland Regionråd, Sør-Helgeland Regionråd, Avinor, Direktoratet for mineralutvinning, NTNU - Vitenskapsmuseet, Opplysningsvesenets Fond, Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, Røssåga siida v/Helge Anti, Statens vegvesen Region Nord
Dokbesk:
2. GANGS HØRING KYSTPLAN HELGELAND - KOMMUNEDELPLAN FOR DELER AV SJØOMRÅDENE I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
18/731-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
Dokbesk:
TILSKUDD TIL BEMANNINGSNORM I BARNEHAGER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/230-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
ELEVER FRA DØNNA I KULTURSKOLEN FOR ALLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/231-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
FORELØPIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED UTLYSNING AV PROSJEKTMIDLER -HELSE NORD REGIONAL UTVIKLINGSPLAN, SAKSNUMMER 2019 /1380
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/930-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Geir Johan Hanssen
Dokbesk:
PURRING: INNKALLING TIL BEREDSKAPSSEMINAR OG ÅRSMØTE 2019 HELGELAND IUA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS