toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-05-11

Postliste for 11.05.2020

Datert:
06.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
17/730-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT MØTE 6.5.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/12-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
Siw Abs Åkerøy
Dokbesk:
SV: KVELDSTILLEGG FOR BAKVAKT 37,5 T/U
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/329-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ MOTTATT SKATTESEDDEL-UTSKRIVNING AV EIENDOMSSKATT FOR020, DATERT 26.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
18/26-58
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Antoine Chaboud
Dokbesk:
TILBUD BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
18/26-59
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gleinsvåg, Espen Aleksander
Dokbesk:
TILBUD BYGGHERREOMBUD OG KOORDINATOR FOR RENOVERING AV KOMMUNAL KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/149-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Johansen Byggmontering
Dokbesk:
OMBYGGING KOMMUNEHUSET - AREAL FOR HELSE OG OMSORG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/295-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD, GJERDING GNR. 6 BNR. 7, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/59-444
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT FYLKESMANNEN 110520
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
18/26-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
AVGJØRELSE - BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
18/26-61
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
AVGJØRELSE - BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/59-445
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
REFERAT FRA KOMMUNEMØTE 22.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/59-446
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FYLKESBEREDSKAPSRÅDET 28.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
17/8-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Eirik Stendal
Dokbesk:
17/4126-10 FRISTFORLENGELSE INNVILGET-NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG DØNNA KOMMUNE (SAK 2017-0078).
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/327-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Knut Andreassen
Dokbesk:
TOMT 4/35
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/327-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Knut Andreassen
Dokbesk:
SVAR - EIENDOMSGRENSER 4/35 OG 4/18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/329-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VERDI OG LÅNETAKST -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/330-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Lars Johan Skagemo
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG GNR.29/82 LARS JOHAN SKAGEMO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/324-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2020 - DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/331-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Rolf Kristian Asle Myrhaug
Dokbesk:
SØKNAD OM BRUKSENDRING - GNR 14/15 - ROLF MYRHAUG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
18/251-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN ETTERSENDT VEDLEGG (REF=WK86AE, SAKID=332834)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/303-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD, UTSKIFTING AV NETTGJERDE OG RYDDING AV GJERDETRASÉ, GNR 46 BNR 2, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/332-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jan Andreassen
Dokbesk:
ØKNING AKSJEKAPITAL DØNNA BOLIGSELSKAP AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/195-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2003751 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/195-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2004309 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/333-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - FAST STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/333-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TAUSHETSERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/176-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
donnes.gaard@online.no
Dokbesk:
AD SMIL SØKNAD - TILLEGGSOPPLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
19/357-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - FERIEVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/59-447
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
OPPPDATERT INFORMASJON OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG KORONAVIRUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
17/327-28
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PERMISJON -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/335-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=ARQW4K, SAKID=334238)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/334-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Landbrukskontoret v/Jørn Høberg
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING 2020 - LANDBRUKSKONTORET 1. TERTIAL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/96-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ajour Innkjøp
Dokbesk:
SENDINGSBEKREFTELSE PÅ FORESPØRSEL ANGÅENDE 'ANSKAFFELSE AV BISTAND TIL UTARBEIDELSE AV OMSORGSPLAN FOR DØNNA KOMMUNE'
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
11.05.2020
Saksnr:
20/59-448
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
SPAR Dønna
Dokbesk:
SV: INFORMASJON TIL SERVERINGSTEDER, OVERNATTINGSBEDRIFTER OG DAGLIGVAREBUTIKKER I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS