toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-11

Postliste for 11.06.2019

Datert:
04.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/320-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/578-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/616-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTTALELSE TIL KYSTPLAN HELGELAND - NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/616-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
UTTALELSE FRA KYSTVERKET - OFFENTLIG ETTERSYN AV KYSTPLAN HELGELAND - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/616-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Fiskeridirektoratet
Dokbesk:
2. GANGS HØRING KYSTPLAN HELGELAND - DØNNA KOMMUNE. FISKERIDIREKTORATETS INNSPILL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/369-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OG VEDTAKSGRUNNLAG FOR VEDTAKET (REF=243154)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/354-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SØKNAD PÅ STILLINGSOM AVD.ING. DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/201-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
ALIS nord
Dokbesk:
TILBUD OG AKSEPTBREV-ALIS-NORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/962-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
16/3421-102 HØRINGSBREV - FORSLAG TIL KVALITETSKRITERIER FOR LÅN TIL BOLIGKVALITET I NY FORSKRIFT OM LÅN FRA HUSBANKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/415-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Torgrim Pedersen
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM ENDRING AV TOMTEGRENSE KULVIKVEIEN 12, 8820 DØNNA (GÅRDS- OG BRUKSNR. 27/49)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/4-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Postmottak KD
Dokbesk:
INVITASJON TIL Å FORESLÅ KANDIDATER TIL NYTT FUB OG NYTT FUG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
18/21-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Torbjørn Jørgensen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - 5/1 - GRENSEJUSTERING - HYTTETOMTER STAVSENG HYTTEFELT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
18/332-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
helene ravndal
Dokbesk:
NABOVARSEL SNEKKARÅSEN 12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
18/332-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Helene Ravndal, helene ravndal
Dokbesk:
NABOVARSEL SNEKKARÅSEN 12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/681-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/1344-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
STATENS KARTVERK
Dokbesk:
MELDING OM VEDTAK I SAK 2017/470 HESTAD OG ANDRE NAVN, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/88-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE SOM TILKALLINGSVIKAR FRA 01.06.19 TOM 31.07.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/409-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
NAV Dønna
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING: DØNNESFJELLSTUA AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/364-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
NAV Dønna
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING: HEIDI'S SJOKOLADEDRØM AS HEIDI VOLD LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/592-58
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde B. Åkerøy
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/384-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Dønna barnehage v/styrer
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - BARNEHAGELÆRER I DØNNA BARNEHAGE - 100% VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/384-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Dønna barnehage v/styrer
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - BARNEHAGELÆRER I DØNNA BARNEHAGE - 100% VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
18/617-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 24.06.19 TOM 31.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/327-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSAMTALE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
19/416-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
Løkta Oppvekstssenter v/rektor
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - RENHOLDER LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/179-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
11.06.2019
Saksnr:
17/202-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
John-Erik S. Johansen
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
INNKALLING ÅRSMØTE HELGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS