toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-12

Postliste for 12.02.2020

Datert:
11.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
20/43-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Preben Rauø
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 31/103
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
20/103-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - BEIT, 892545022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
20/9-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - GNR 38 BNR 11 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
20/102-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
noreply@kirken.no
Dokbesk:
DOKUMENT 18/00347-4 MELDING OM BISPEVISITAS HERØY OG DØNNA UKE 19/2020 SENDT FRA EN ENHET I DEN NORSKE KIRKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
18/26-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
drune-ad
Dokbesk:
BYGGING AV NY KOMMUNAL KAI PÅ LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
17/370-125
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Jenssen
Mottaker:
v/Fylkesrådet Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
FREMTIDIG FERGE - HURTIGBÅT TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
20/104-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
ARKEOLOGISKE KULTURMINNER OG NEDGRAVDE LEDNINGSANLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
17/431-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nersund, Ranita Larsen
Dokbesk:
BRUKERTILFREDSHETSEVALUERING 2020 AV KOMMUNALE TJENESTER FOR PERSONER MED RUSMIDDELPROBLEMER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/596-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Arne Åsmund Hagen
Dokbesk:
SETT ELG - TEIGSTAD ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/41-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dagfinn Ness Andreassen
Dokbesk:
FORHANDLING OM LOKAL SÆRAVTALE BRANN - KRAV FRA TILLITSVALGT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/596-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Arne Åsmund Hagen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - RÅDYR TEIGSTAD - HAGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/596-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Arne Åsmund Hagen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - RÅDYR HAGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
18/730-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING FOM 01.02.20 - 01.10.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/228-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'hpl@hapeli.no'
Dokbesk:
SV: ETABLERING AV SNUPLASS/PARKERINGSPLASS FOR BUSS VED FALLOSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/228-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'hpl@hapeli.no', 'Solfrid Breimo'
Dokbesk:
VS: PRØVEGRAVING PÅ GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/628-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: MØTE I AU ONSDAG 12. FEBRUAR KL. 17:00 - SAKSLISTE MED SAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
20/9-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - BYGGING AV LANDBRUKSVEI - GBNR 38/1, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
18/638-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - BYGGING AV LANDBRUKSVEI - GBNR 50/8, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
20/84-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 11.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/738-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I KOMMUNESTYRE DEN 17.12.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/228-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland Fylkeskommune Næring og Regional Utvikling
Dokbesk:
ANG. VÅR UNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED ETABLERING AV SNUPLASS/ PARKERINGSPLASS FOR BUSS GNR 14/105
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
17/338-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barne og ungdomsskole
Dokbesk:
RAPPORT DKS 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/586-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helge Emilsen
Dokbesk:
AD. DØNNA ELDRERÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
17/1205-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helge Emilsen
Dokbesk:
UTTALELSE TIL DØNNA KOMMUNESTYRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/591-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helge Emilsen
Dokbesk:
SAMMENSLÅING AV OMSORGSSEKTOREN MED ENDRET ORGANISERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
20/105-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Trond Mathiassen
Dokbesk:
LØKTA OPPVEKSTSENTER - RESULTATER FRA RADONKARTLEGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
19/638-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Vaidas Suveizdis
Dokbesk:
REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL. FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.02.2020
Regdato:
12.02.2020
Saksnr:
18/237-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EGENMELDING OM FRAVÆR PGA BARNS SYKDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS