toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-12

Postliste for 12.04.2019

Datert:
11.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/213-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Landbrukskontoret v/Jørn
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2018 - LANDBRUK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/204-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Hjemmetjenesten v/Aino
Dokbesk:
FERIE 2019 - HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
17/616-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Margrethe Wika
Dokbesk:
HØRING KYSTPLAN HELGELAND - VEGA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
18/236-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUA NATURTYPER - KYSTLYNGHEI - NATURBEITEMARK - HOHOLMEN - GRIMSØYA - NORDVIKA - STINA HELEN HERMANSE N - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/218-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKR IFTEN - ÅKVIKSUNDET - HERØY OG DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/218-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKR IFTEN - ÅKVIKSUNDET - HERØY OG DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
17/86-192
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
FASTSATT PLANPROGRAM - REVISJON AV REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/220-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jenny Rolness
Dokbesk:
SKADEFELLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
17/86-193
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Turid Moseid
Dokbesk:
HØRING -NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR TIDLIG OPPDAGELSE AV UTSATTE BARN OG UNGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
17/670-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVGJØRELSE - KLAGE PÅ BARNEVERNTJENESTEN YTRE HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/220-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Jannicke Grønås Kvitvær
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
18/624-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
TILDELING PROSJEKTSKJØNNSMIDLER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/155-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Andersen, Åsmund
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE TIL SØKNAD OM NYDYRKING PÅ EIENDOM 19/1 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
17/682-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
18/72-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
SVAR - SPØRSMÅL OM AVTALE OM JORDMORTJENESTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/56-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Albertsen Åse
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - SPØRSMÅL TIL LEDER FOR HELSE- OG OMSORG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
18/72-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
SV: SVAR - SPØRSMÅL OM AVTALE OM JORDMORTJENESTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
17/86-194
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL ENDINGER I SPESIALISTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM TRYGDEREFUSJON FOR LEGER M.V.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS