toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-05-12

Postliste for 12.05.2020

Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/147-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Arnt Inge Aaker, Geir Ove Aaker, Espen Sørvik Andreassen, Ole Edvard Andreassen, Angel Aulik, Pål Aune, Jonny Berfjord, Lars Vegard Martinsen Berfjord, Svein Ståle Engevik, Roger Forsland, Steinar Gabrielsen, Kjell-Børge Grønning, Kjell Cato Hjortdahl, Leif Arne Jenssen, Jim Patrick Johansen, Frank Robert Johansen, Knut Oddvar Lund, Magnus Johan Mannvik, Sverre Torger Mannvik, Vegar Eirik Myrstad, Jonny Magne Pedersen, Oddvar Peder Pettersen, Steinar Fritz Røch, Kjell Johan Rølvåg, Svein Gunnar Sivertsen, Yngve Skei, Håkon Svinøy, Jan Ivar Sørøy, Geir Einar Waade, Sigbjørn Lund Wang, Oddvar Wåde, Asle Johan Åkerøy, Einar Åkerøy
Dokbesk:
ÅKERØYA FISKERIHAVN - LEDIGE PLASSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/328-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Steinar Bastesen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.22/128 STEINAR BASTESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
18/48-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SYKKELSTI, PROSJEKTREGNSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
18/26-62
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Antoine Chaboud
Dokbesk:
AVGJØRELSE - BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/59-449
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
NORDLAND FYLKESKOMMUNE: SKYPE-MØTE 8. MAI - PRESENTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
17/661-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Hermstad Marit
Dokbesk:
OPPDATERING AV KOMMUNALE KONTAKTINSTANSER VEDR. UTSKR.KLARE PAS. OG KE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/137-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/154-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/154-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/336-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Kjell Cato Hjortdahl
Dokbesk:
ÅKERØYA FISKERIHAVN - LEIEAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/59-450
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Anne Mari Halsan
Dokbesk:
KORONA - ØNSKE OM TILSYN I FRISØR OG VELVÆREBRANSJEN - OPPFØLGING MED TILSYNSMAL!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAGT TIL VEDTAK I FORMANNSKAPET 120520
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/336-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Kjell Cato Hjortdahl
Dokbesk:
ÅKERØYA FISKERIHAVN - LEIEAVTALE UTLØPER 31.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/59-451
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HELSEDIREKTORATET - SITUASJONSRAPPORT NR. 79 - UTBRUDD AV NYTT KORONAVIRUS COVID-19 I KINA (11.05.2020 - 12:17)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/324-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna barnehage v/styrer
Dokbesk:
ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/334-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barnehage v/styrer
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 1 TERTIAL 2020 - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/334-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Rådmann og stab
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 1 TERTIAL 2020 - RÅDMANN OG STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/59-452
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I NORDLAND - SITUASJONSRAPPORT NR. 13 - UTBRUDD AV KORONAVIRUS I KINA (12.05.2020)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/72-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Mathilde Solfjeld, Dagny-Elise Lundestad Johansen, Mats Petter Bjørnvik, Ingeborg Wåde
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REVIDERING VEDTEKTER UNGDOMSRÅD 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/59-453
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Berg Rachel
Dokbesk:
REFERAT SAMHANDLINGSMØTE 7.MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
17/590-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Toril Haltbrekken
Dokbesk:
PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SHMIL 24. APRIL 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 12.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 12.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 12.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 12.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 12.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 12.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 12.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/320-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 12.05.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/334-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 1 TERTIAL 2020 - DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
17/894-73
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNADER OM GRUNNSKOLE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
17/894-74
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNADER OM GRUNNSKOLE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/337-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FLYTEBRYGGE GNE 32/2 - LEONID RØDSTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
17/661-31
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
'Hermstad Marit'
Dokbesk:
SV: OPPDATERING AV KOMMUNALE KONTAKTINSTANSER VEDR. UTSKR.KLARE PAS. OG KE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/129-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - AVLØNNING SESONGARBEIDERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/308-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
KNUT ANDRÉ ANDREASSEN
Dokbesk:
KV 1051 TIL EIENDOMMEN GNR. 4 BNR. 18 I DØNNA KOMMUNE - SØKNAD OM ENDRET ELLER UTVIDET BRUK AV AVKJ�RSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/338-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Lundestad
Avsender:
Stamina v/ Gunn Lillegård
Dokbesk:
PRISOVERSLAG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/135-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Renate Guldbrand
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD TIL OPPFØRING AV NY BOLIG I DØNNA KOMMUNE - RENATE OG CLAUS GULDBRAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/209-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Hans Johan Nymo
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD TIL OPPFØRING AV NY BOLIG I DØNNA KOMMUNE - BRIT OG HANS NYMO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
12.05.2020
Saksnr:
20/314-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Maria Smedseng Andreassen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD TIL OPPFØRING AV NY BOLIG I DØNNA KOMMUNE - MARIA SMEDSENG ANDREASSEN OG TOBIAS VANG SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS