toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-12

Postliste for 12.11.2018

Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/780-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - ANMODNING OM OPPLYSNINGER FRA BARNEHAGEN-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/781-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - ANMODNING OM OPPLYSNINGER FRA BARNEHAGEN -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
17/528-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Firmapost
Dokbesk:
16/143680-122 - NYE FARTSGRENSEKRITERIER FRA STATENS VEGVESEN (NA-RUNDSKRIV 2018/10 FARTSGRENSEKRITERIER)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/42-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Kristin Sakshaug
Dokbesk:
INNSPILL HØRING, PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/803-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
OVERFØRING AV FERIE FRA 2018 -2019 ELISABETH PEDERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/838-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
17/1016-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV REVISJONSORDNING OG REVISOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
17/169-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
17/176-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Statens Kartverk
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
17/691-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Jostein Skaga
Dokbesk:
LEIEAVTALE MOBIL BETALINGSTERMINAL - JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
17/736-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: UTTALELSE ANG EVENTUELLE KULTURMINNEVERDIER SOM BERØRES I FORBINDELSE MED SMIL-SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/42-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
INNSPILL TIL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
17/574-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Marianne Leirvik
Dokbesk:
SVAR - TILBAKEMELDING PÅ SVAR - INNSPILL TIL AREALPLAN I DØNNA KOMMUNE - PLANER FOR FRITIDSBEBYGGELSE I LEIRVIKA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/1-302
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEIEKONTRAKT BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/1-303
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPHØR/ BESTILLING AV STRØM -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/1-304
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSTANSRAPPORT - BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/1-305
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SVAR PÅ BREV FRA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/802-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/802-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/802-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/802-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/802-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/802-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
12.11.2018
Saksnr:
18/802-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS