toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-12-12

Postliste for 12.12.2018

Datert:
06.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/932-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Verneombud Tryggve Solfjeld
Dokbesk:
EVALUERING HMS 2018 RÅDMANNENS STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
17/1250-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
Tang1 Bygg AS
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR 6/89
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/680-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET – LEIRSKOLEOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
17/86-153
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Berget Stian
Dokbesk:
18/1422-4 NY STORTINGSMELDING OM KULTURMINNEPOLITIKKEN - INVITASJON TIL Å KOMME MED INNSPILL OG BIDRAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
17/421-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Marianne Valnes
Dokbesk:
INFORMASJON OM MERVERDIAVGIFT PÅ KOSTNADER TIL NØDNETTET.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/559-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING SOM LEGEVIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/938-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/926-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/926-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/939-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Freddy Sigurd Heggelund
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.14/47 FREDDY SIGURD HEGGELUND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/926-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trine Sivertsen Hjortdahl
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/926-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Yngve Skei
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.07.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/940-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Per Johan Nyheim
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR. 11/63 PER JOHAN NYHEIM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
17/66-124
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
4.TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/318-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - ENDRINGER I RESSURSER VED DVO FRA 1/1 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
17/492-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VS: MINSTEAREAL FOR ELG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/777-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG HJELPEMIDDELSENTRALEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
17/853-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD. RYDDING AV SKOG/ KRATT I FORBINDELSE MED GJERDING FOR SAUBEITE, GNR 6 BN R 7, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/863-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD TIL SKOGRYDDING OG GJERDING, GNR 16 BNR 3, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
17/67-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG VURDERING: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD, REPARASJON AV STEINMUR, GNR 14 BNR 6, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/882-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD TIL INNGJERDING AV BEITE, GNR. 28 BNR. 4, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/877-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD, IVARETAKELSE AV TILGJENGELIGHET, FERDSEL OG NATUR- OG KULTUROPPLEVELSER I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP, GNR. 14 BNR. 9, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/561-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Aamodt Erland
Dokbesk:
INVITASJON TIL DAGSKURS OM DEN NYE KOMMUNELOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/941-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Stein Inge Moen
Dokbesk:
GRENSEJUSTERING GNR/BNR 10/56
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
17/1369-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: IN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS