Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Postliste for 2021-01-13

Postliste for 13.01.2021

Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/725-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lene Titternes
Dokbesk:
RAPPORTERING AV SETT-ELG, FELLINGSRESULTAT OG SLAKTEVEKTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/34-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=PWPA6K, SAKID=369868)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.12.2020
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/810-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lene Titternes
Dokbesk:
INNSPILL TIL HJORTEVILTPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/804-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lars Føsker
Dokbesk:
STORSKARV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-43
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILLEGG TIL VAKSINASJONSLISTE: INNBYGGERE 65 ÅR OG ELDRE SOM MANGLET PÅ LISTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/35-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
ikke-svar@miljodir.no
Dokbesk:
KOPI AV LEVERT SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hilde Rafaelsen
Dokbesk:
TJENESTE FOR Å REGISTRERE ØNSKE OM COVID19 VAKSINE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Statsforvalteren i Nordland
Dokbesk:
STATSFORVALTEREN I NORDLAND - SITUASJONSRAPPORT NR. 39 - COVID-19-HÅNDTERING (12.01.2021 - 08:08)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen, Hilde Rafaelsen
Dokbesk:
TJENESTE FOR Å REGISTRERE ØNSKE OM COVID19 VAKSINE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen, Statsforvalteren i Nordland
Dokbesk:
VAKSINERING AV PERSONER MED ALVORLIG SKRØPELIGHET OG SVÆRT KORT FORVENTET LEVETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
HÅNDTERING AV LOKALE UTBRUDD AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Torolf Slettevoll
Dokbesk:
COVID-19 VAKSINASJON: INFORMASJON OM SYSVAK OG VIKTIGHETEN AV Å REGISTRERE RIKTIG VAKSINEKODE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Statsforvalteren i Nordland
Dokbesk:
BREV TIL LANDETS KOMMUNER - BARN OG UNGE PÅ KARANTENEHOTELL BØR FÅ TILRETTELEGGING FOR LEK OG AKTIVITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/24-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
HØRING AV FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/96-47
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Løkta lokalutvalg, Sør-Dønna lokalutvalg v/Sverre Sivertsen, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Ida O. Aaker, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen, Magne Petter Dønna Eldreråd v/Magne Bye, Dønna Pensjonistforening v/Helge Emilsen, Mental Helse Ungdom Dønna v/Dagny-Elise Johansen, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen I Nordland, C/O Tonje Christina Kristoffersen, Mental Helse Nordland, KoRus Nord (Kompetansesenter Rus Nord-Norge), Dønna Demensforening, Dønna Røde Kors
Dokbesk:
HELSE- OG MESTRINGSPLAN - UTSATT HØRINGSFRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/36-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/37-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
SL Nordland fylkeslag
Dokbesk:
TVIST OVERTIDSBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
LEIE/ BRUK AV LØKTA SSKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/725-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jan Harald Hermansen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE 2020 FOR RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2020
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/725-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jan Hermansen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE 2020 FOR RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/725-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Frank Robert Johansen
Dokbesk:
SETT ELG - HØLA/OLFOT ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2020
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/725-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jan Harald Hermansen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE 2020 FOR ELG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/725-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Stian Hermansen
Dokbesk:
SETT ELG - NORDVIKA ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/7-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJON FRA HELGELANDSSYKEHUSET - VAKSINASJON AV ANSATTE, -INFO TIL ANSATTE, -ORGANISERING, KONTAKTINFORMASJON OG DI VERSE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/725-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Stian Hermansen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE 2020 FOR ELG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
17/469-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SV: TIL INFO OG ET SPØRSMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/257-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Stina og Stian Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 2020 SØKNAD PR. 15.03.20 OG 15.10.20 - STINA HELEN HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
17/176-41
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MORTIFIKASJONSSAK - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/381-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Ronny Olsen
Dokbesk:
TEGNING AVLØPSANLEGG HYTTEFELT GEIR BJØRNVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
17/592-104
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
17/850-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/381-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Hans Georg Ranheim
Dokbesk:
FERDIGMELDING UTSLIPP GNR 6/42
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
18/889-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Øyvind Toft
Dokbesk:
FORESPØRSEL OM KJØP AV TANNLEGEBOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/512-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Gudmund Bye, Gunn Mari Strømstad
Dokbesk:
SVAR - FERDIGMELDING VANNV OG UTSLIPP GNR/BNR 10/63 EIENDOM 10/63- GUDMUND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
17/176-43
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Dokbesk:
PANTEDOKUMENT TIL SLETTING ETTER AVSAGT MORTIFIKASJONSDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/24-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
21/231-1 RUNDSKRIV H-1/21 STATSBUDSJETTET FOR 2021 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
17/1234-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Ronny Olsen
Dokbesk:
FERDIGMELDING VANN OG AVLØP 10_64 KNAPSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
17/491-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV LØNNSTILSKUDD NAV 76-13.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
18/769-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SIGNERT SAMARBEISAVTALE OM PRAKSIS MELLOM DØNNA KOMMUNE OG VID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
17/535-23
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde Lundestad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM STØTTEKONTAKT/ AVLASTER OPPDRAG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
19/515-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.01.21. TOM 31.01.21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/273-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SVAR - SPØRSMÅL TIL KOMMUNEDIREKTØREN VEDRØRENDE FYSIOTERAPI I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2021
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
21/39-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Ida Kristine Opland Aaker, Tom Inge Andersen, Norma Hagen, Ann-Inger Mortensen, Heidi Margrete Knutstad Lund
Dokbesk:
INNKALLING TIL MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 26.01.2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
13.01.2021
Saksnr:
20/646-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
'kaar-bjo@online.no'
Dokbesk:
SV: VEDRØRENDE EIENDOM.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut