toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-13

Postliste for 13.02.2020

Datert:
14.01.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
19/483-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen I Nordland, Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
Dokbesk:
TILLTAK I STRANDSONEN - HILSETHVANNET GNR 39/2 KJELL CATO HJORTDAHL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
18/943-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'Fred R. Johansen'
Dokbesk:
SV: ELEVUTGIFTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
19/596-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Hjorteviltregisteret
Dokbesk:
KVITTERING - SSB-RAPPORT FOR DØNNA ELG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
17/1388-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Ida Mari Hals Berg
Dokbesk:
SV: ANG. MIDLER TIL UKM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
17/1251-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
Jeanette Storvik
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
17/315-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Petter Andreas Pettersen
Dokbesk:
VALG I DØNNA BONDELAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
20/97-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Gunnar Lund
Dokbesk:
RE: AVLØP FOR NY EIENDOM PÅ DØNNA 44/3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
20/97-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Gunnar Lund
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 44/3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
19/596-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Knut Skorpen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
18/26-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BYGGING AV NY KOMMUNAL KAI PÅ LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
18/26-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
LØKTA KAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
17/372-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
17/372-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV - LØNNSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
19/137-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OMPLASSERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
17/477-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
rapportering.barnevern
Dokbesk:
NY VEILEDER OM TILSTANDSRAPPORTERING OM BARNEVERN TIL KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
20/58-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
thojak216@gmail.com
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP DØNNAVEIEN 1197
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
20/71-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Odd Arne Parelius
Dokbesk:
LØKTA PENDLERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
17/341-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Christer Moe Rolandsen
Dokbesk:
NASJONALT KARTLEGGINGSPROGRAM AV SKRANTESJUKE HOS ELG, HJORT, RÅDYR OG VILLREIN I 2020 - INFORMASJONSSKRIV TIL KOMMUNER OG VILLREINNEMNDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
13.02.2020
Saksnr:
17/1119-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Tangen Bygg Knut Tangen
Dokbesk:
MØTEINNKALLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS