toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-13

Postliste for 13.03.2020

Datert:
02.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/121-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
FORINGSSTASJONER FOR UTEGANGERSAU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/108-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Svend Morten Reinertsen
Dokbesk:
KART OVER HOLMER SOM NEVNT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/45-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dag Solfjeld
Dokbesk:
TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
19/68-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Solbakken .
Dokbesk:
UTTALELSE ALTERVATN BEITEOMRÅDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Siv Gunhild Klæboe
Dokbesk:
KORONAVIRUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
KOORDINERING AV INNKJØP OG FORDELING AV PERSONLIG SMITTEVERNUTSTYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VARSEL FRA HELSEDIREKTORATET - VEDTAK ETTER LOV OM VERN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER § 4-1 ANDRE LEDD OM KARANTENE(ISOLE RING) ETTER REISER UTENFOR NORDEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
OPPDATERT RISIKOVURDERING FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KORONA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
STENGING AV BARNEHAGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KOPI AV HELSEDIREKTORATETS VEDTAK ETTER LOV OM VERN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER § 4-1 ANDRE LEDD OM MØTEFORBUD OG STENG ING AV VIRKSOMHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-55
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
VEDTAK OM STENGING AV SKOLER OG BARNEHAGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-56
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frode Dorp
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT 12.03.2020 - UTFØRER ØYEBLIKKELIGE TILTAK FOR Å FORHINDRE SMITTE AV KORONAVIRUSET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
AVLYST WEBINAR DISTRIKTSKOMMUNE 3.0
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
TOH IVERKSETTER TILTAK TILKNYTTET KORONAVIRUSET 13. MARS 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-59
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Høidahl, Mariann
Dokbesk:
VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSUTBRUDDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kundeansvarlig
Dokbesk:
CORONA BEREDSKAP BREV KOMMUNER 11.03.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-61
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
KOORDINERING AV INNKJØP OG FORDELING AV PERSONLIG SMITTEVERNUTSTYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-62
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
'Siv Gunhild Klæboe'
Dokbesk:
KORONAVIRUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-63
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
'Aleksander Kut'
Dokbesk:
CORONAVIRUS OG VETERINÆRTJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/153-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Mette Connie Andersen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.22/91 METTE CONNIE ANDERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
17/946-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DEKNING AV UTGIFTER FOR ALTERNATIV MOTTAKSPLASSERING - FORSKUDDSUTBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-64
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helgelandssykehuset v/ Terje Kolsvik
Dokbesk:
ANG SAMFUNNSKRITISKE OPPGAVER OG STENGING AV SKOLER/BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-65
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KORONA OG SKOLE-/BARNEHAGETILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/138-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Lillian Olsen
Dokbesk:
SVAR - GNR. 12/33 KRAV OM INNSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-66
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
UTFORDRING TIL KRISESTAB-KONTINUITETSPLANLEGGING.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-67
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KORONA OG SKOLE-/BARNEHAGETILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-68
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KRISELEDELSE, MØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/138-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Lillian Olsen
Dokbesk:
GNR. 12/34 KRAV OM INNSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/59-69
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
INFORMASJON OM MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM GJENNOMFØRING AV FJERNMØTER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR Å BEGRENS E SPREDNING AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/154-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Dønna kommune v/rådmann
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SOMMERJOBB VED TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
20/155-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Dønna kommu8ne v/rådmann
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SOMMERJOBB VED UTESEKSJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
13.03.2020
Saksnr:
19/483-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING AV BADEPLATT OG GRILLHYTTE - GNR 39 BNR 2 - HILSETHVANNET - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS