toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-05-13

Postliste for 13.05.2020

Datert:
06.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
18/26-56
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Åshild Tangen, Dag Rune Adolfsen, Arild Oliver Andreassen
Dokbesk:
16/13 OG 16/16 - OPPMÅLING OG REGISTRERING AV KOMMUNAL GRUNN KOMMUNAL KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
19/302-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Nord-Dønna montessoriskole
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLE- OG BARNEHAGE I DØNNA KOMMUNE 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/4-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Åshild Tveit Arnstorp
Dokbesk:
HØYRING - ENDRING AV MYNDIGHEIT ETTER OREIGNINGSLOVA § 15
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/59-454
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
nasjonalthelsepersonell
Dokbesk:
BESTILL TILGANG TIL NASJONALT REGISTER OVER TILGJENGELIG BEREDSKAPSPERSONELL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/339-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
postmaster dfiskmas
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - REDSKAPSLAGER GNR.36/3 SVEIN SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/59-455
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VIRKSOMHETER SOM OMFATTES AV HELSEBEREDSKAPSLOVEN SOM FØLGE AV UTBRUDDET AV COVID- 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/93-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
MERUTGIFTER LØNN ØKONOMIAVDELINGEN - BRUK AV FOND.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
19/606-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/340-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
17/82-55
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Luca Berti
Dokbesk:
ENDELIG SVAR - ANSØGNING OM STØTTE TIL FOTOUDSTILLINGSPROJEKT OM HELGELAND I SAMARBEJDE MED HELGELAND MUSEUM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/341-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Signe Marie Antonsen
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER GNR.11/76 SIGNE MARIE ANTONSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
17/1155-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT FOR SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/67-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Inge Holand
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HUNDREMETERSBELTET GNR 39/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/342-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Ragnhild Mo
Dokbesk:
SØKNAD OM FRAKOBLING AV VANN GNR.35/10 RAGNHILD MO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/279-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring v/Knut Mathisen
Dokbesk:
SJEKKLISTE - DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
19/89-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune v/enhetsleder
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/59-456
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trond Morten Røst
Dokbesk:
KORONASITUASJONEN - LOKALE TILTAKSPAKKER FOR Å HOLDE JULENE I GANG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/336-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Hjortdahl Slip & Maskin
Dokbesk:
FISKERIHAVNA - FORLENGET LEIEAVTALE HJORTDAHL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
13.05.2020
Saksnr:
20/336-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Hjortdahl Slip & Maskin
Dokbesk:
SVAR - FISKERIHAVNA - FORLENGET LEIEAVTALE HJORTDAHL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS