toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-13

Postliste for 13.06.2019

Datert:
12.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
17/1363-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Snorre Hans Berfjord
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - UTLEIE HYTTE GNR 44/2 - SNORRE BERFJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
19/41-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Anita.Kronlund@dsb.no
Dokbesk:
FOREBYGGING AV BRANNER I AVFALLSANLEGG - TILSYNSAKSJON VÅREN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
19/89-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE, BRUKERADMINISTRATOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
17/908-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
MELDING OM BREV FRA UTDANNINGSDIREKTORATET – LÆRERSPESIALISTUTDANNING 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
18/124-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
18/530-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
bhjohans@gmail.com
Dokbesk:
INTERNETT?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
17/660-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UNNTATT OFFENTLIGHET: PUBLISERING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER MED OPPDATERTE RESULTATER 20.JUNI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
19/12-61
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
19/354-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SØKNAD PÅ STILLINGSOM AVD.ING. DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
17/336-49
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: UNNTATT FRA OFFENTLIGHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
19/56-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Kirsten Toft
Dokbesk:
VS: REFERAT REGIONRÅDETS SYKEHUSGRUPPE 12.6.19 DOCX.DOCX
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
19/424-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hilde Bentzen
Dokbesk:
VS: SØKNAD PÅ LÆRERSPESIALISTSTILLING I LESING OG SKRIVING.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
13.06.2019
Saksnr:
19/394-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/2898-2 NY FORSKRIFT OM ØKONOMIPLAN, ÅRSBUDSJETT, ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MV.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS