toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-08-13

Postliste for 13.08.2019

Datert:
12.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
18/743-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ETTERLYSING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/4-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA KD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/42-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Øvervatn, Jostein
Dokbesk:
KONSEKVENSER AV STORTINGETS VEDTAK OM Å INNLEMME VAKT- OG ADMINISTRASJONSTILSKUDDET I RAMMEFINANSIERINGEN TIL KOMMUNENE FRA 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
17/513-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
biztalk@imdi.no
Dokbesk:
UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 11.08.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/230-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
KULTURSKOLEN FOR AILLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
17/798-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Strømmen, Nina
Dokbesk:
NASJONALE MÅL OG HOVEDPRIORITERINGER FOR DE SOSIALE TJENESTENE I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN I 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/460-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Dønna Fiskemottak AS
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 36/8-34 DØNNA FISKEMOTTAK AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/455-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
tom.johansen@online.no
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - SØKNAD SPONSORMIDLER OG TILSKUDD DØNNA IL BARNEFOTBALL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/479-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Ronald Edvard Sigerstad
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - AD PROSJEKT BISKOP BANGS FØDESTED/ MUSEUM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
18/738-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Andre Giertsen
Dokbesk:
FELLES FORLIKSRÅD FOR HALD KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
18/743-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - ETTERLYSING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/56-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
postmottak@helgelandssykehuset.no
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET HF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
17/590-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Toril H Forsmo
Dokbesk:
DATO FOR HØSTENS REPRESENTANTSKAPSMØTE OG NY SELSKAPSAVTALE FOR SHMIL IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/12-90
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL OM MISLIGEHOLD KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/12-91
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL OM MISLIGEHOLD KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/12-92
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL OM MISLIGEHOLD KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
13.08.2019
Saksnr:
19/429-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Dag Ole Aanderbakk
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GNR 14/25 - DAG OLE AANDERBAKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS