toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-12-13

Postliste for 13.12.2018

Datert:
30.10.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/808-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
'Gaute Mathisen'
Dokbesk:
SV: STRØMREGNING!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/808-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Fysioform AS
Dokbesk:
SVAR - FYSIOFORM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/26-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Helgeland Havn IKS
Dokbesk:
SV: REVISJON KONSEPTSTUDIE LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/688-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Mesta v/Jørn Kveinå
Dokbesk:
FORSLAG TIL AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT VED FYLKESVEI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/733-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
STATLIGE PLANRETNINGSLINJER OM KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING OG KLIMATILPASNING - FORVENTNING OM KOMMUNAL OPPFØLGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/163-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna ungdomsråd
Dokbesk:
FWD: INNSPILL FRA DØNNAUNGDOMSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/883-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Andersen, Åsmund
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE TIL SØKNAD OM NYDYRKING PÅ EIENDOM 41/1 OG 41/3 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/163-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bård Grønbech
Dokbesk:
INVESTERING - KIRKENE I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/531-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bård Grønbech
Dokbesk:
INVESTERING - KIRKENE I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/561-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ulla Marie Vidvei
Dokbesk:
NY ORDNING FOR LEGER I SPESIALISERING I ALLMENN-, SAMFUNNS- OG ARBEIDSMEDISIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/1369-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING SAK 2016/117156
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/924-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - AMINISTRASJONSUTVALGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/419-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.09.18 TOM 31.05.21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/942-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jan Harald Hermansen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - ELG JAN HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/942-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Frank Robert Johansen
Dokbesk:
SETT ELG - HØLA/ OLFOTEN - FRANK JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/1237-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LOGOSRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/39-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSPLAN -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/1297-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RESTUTBETALINGER 2018 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/1297-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - RESTUTBETALINGER 2018 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/514-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Trygg Trafikk
Dokbesk:
FORSLAG TIL MEDLEMMER TIL TRYGG TRAFIKKS STYRE FOR PERIODEN 2019-2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/38-62
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Kirsti Aasvik Johansen
Dokbesk:
TILSAGN FOLKEHELSEMIDLER TIL "MØTEPLASSEN"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/342-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV OPPFØLGINGSPLANER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/1386-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Ringereide, Inger-Anne
Dokbesk:
18/77874-1 VEDTAK OM TILSKUDD TIL KOMMUNAL VETERINÆRVAKT FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/66-125
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SÆRSKILT TILSKUDD FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER 17 - 20 ÅR - 4. TERMINUTBETALING 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/477-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bente Bygdås
Dokbesk:
VS: KOMMUNENS PLIKT IL FORSVARLIG AKUTTBEREDSKAP FOR BARNEVERNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
17/1386-52
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Veterinær Siv Gunhild Klæboe, Helle Hagenlund, Tonje Morskogen Forfang
Dokbesk:
VETERINÆRTJENESTER 2018 - STIMULERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/838-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS