toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-14

Postliste for 14.02.2020

Datert:
13.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
20/71-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: LØKTA PENDLERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/628-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: MØTE I AU ONSDAG 12. FEBRUAR KL. 17:00 - SAKSLISTE MED SAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/715-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Rede Eiendomsmegling AS
Dokbesk:
GNR.50/118 - SAMTYKKE/BEKREFTELSE K-FEMTEN AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/420-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Steinar Mikal Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - STRAUMAMARKA GNR. 37/6 STEINAR JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
17/946-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV AVTALE OM ALTERNATIV MOTTAKSPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
18/638-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE - BYGGING AV LANDBRUKSVEI - V/RONNY HJORTDAHL BOTN - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
20/9-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE - BYGGING AV LANDBRUKSVEI - V/STINA HERMANSEN - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/715-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
50/141 MELDING TIL TINGLYSING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
18/217-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEGJÆRING OM OMTAKSERING V/ EIENDOMSKATTEKONTORET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
18/217-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ KOMMUNALE AVGIFTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/155-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
John-Erik S Johansen
Dokbesk:
SVAR - TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE OM NYDYRKING GNR. 19/1 JOHN-ERIK S. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/68-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Dønna Beitelag v/Jan Olav Kvitvær
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER DØNNA BEITELAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/490-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
ÅPEN HØRING – NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR TANNHELSETJENESTER TIL BARN OG UNGE, DEL 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
20/106-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tubfrim
Dokbesk:
PRESSEMELDING TUBFRIM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/582-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Signe Marie Antonsen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - NAUSTTOMT GNR.11/92
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/623-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kjell Cato Hjortdahl
Dokbesk:
50/142 - PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNIING TIL ORIENTERING/GJENNOMSYN GNR.50/39
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/623-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kari Waade Hjortdahl
Dokbesk:
50/142 - PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNIING TIL ORIENTERING/GJENNOMSYN GNR.50/39
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/623-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Ronny Drogseth Olsen
Dokbesk:
50/142 - PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNIING TIL ORIENTERING/GJENNOMSYN GNR.50/39
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/538-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Eva Solfjeld
Dokbesk:
MØTE I SAMARBEISUTVALGET - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/721-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tobias Langseth
Dokbesk:
MØTE I KONTROLLUTVALGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
20/4-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM GROSSISTVIRKSOMHET MED LEGEMIDLER - LEGEMIDLER OMFATTET AV BEREDSKAPSPLIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
19/721-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: MØTE I KONTROLLUTVALGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
18/718-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
29/88 - SKJØTE TIL TINGLYSING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
17/1097-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FORLENGELSE PÅ INTRODUKSJONSORDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
14.02.2020
Saksnr:
20/76-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS