toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-14

Postliste for 14.05.2019

Datert:
11.04.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/854-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Inger Hansen
Dokbesk:
REFERAT DIALOGMØTE REIN-LANDBRUK DØNNA 8 4 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/26-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
UTLEGGING ANBUD - PROSJEKT KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/400-117
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR. 51
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/42-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Bente Evensen
Dokbesk:
RESULTATER UNGDATA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/42-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
KORUS Nord
Dokbesk:
VS: RESULTATER UNGDATA DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/356-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Ingeborg Merete Herset
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 39/9 - INGEBORG MERETE HERSET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/111-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Rådmann og stab
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT DRIFTENHET - RÅDMANN OG STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/973-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 24.06.19 TOM 31.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/357-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 24.06.19 TOM 31.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/358-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 24.06.19 TOM 31.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/525-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 13.05.19 TOM 31.05.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/898-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordfjeldske Kontroll AS
Dokbesk:
RAPPORT VEDR. SALGS-, SKJENKE OG RØYKEKONTROLLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/777-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEGEERKLÆRING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/354-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - AVDELINGSINGENIØR - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/111-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna legekontor
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT DRIFTSENHET - DØNNA LEGEKONTOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/111-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT DRIFTSENHET - DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/469-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.05.19 TOM 01.05.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/359-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INFORMASJON VEDRØRENDE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/359-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEKYMRINGSMELDING ANGÅENDE ELEV -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/569-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEKYMRINGSMELDING VEDRØRENDE ELEV-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/569-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEKYMRINGSMELDING ANGÅENDE ELEV -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/521-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
INNVILGER TILSKUDD TIL UTVIDELSE AV DAGAKTIVITETSTILBUDET "TIRSDAGSKLUBBEN" FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS OVER STATSBUDSJETTET 2019 KAP. 761, POST 62
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/220-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Tone Larsen
Dokbesk:
PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I HELGELAND MUSEUM 13.05.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/111-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hjemmetjenesten
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT DRIFTSENHET - HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/520-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Helgeland Jordskifterett
Dokbesk:
ORIENTERING OM TINGLYSING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/218-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - LAUVØ YSUNDET - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/360-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/361-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Steinar Mikal Johansen
Dokbesk:
NABOVARSEL - GNR 37/6 - STEINAR JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/689-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
Løkta Oppvekstsenter
Dokbesk:
NOTAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET VED LØKTA SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/561-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sæterstad, Jan Tore
Dokbesk:
INVITASJON TIL SJEFSMØTE FOR HV-14 PÅ DREVJAMOEN 20. JUNI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
18/180-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
17/66-135
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 19-01487-5 - AVSLAG PÅ SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/341-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Høyre
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/341-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/341-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Høyre/ SP
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/341-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna SV
Dokbesk:
FORSLAG TIL UTTALELSE ANG. HINE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2019
Regdato:
14.05.2019
Saksnr:
19/362-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=242933)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS