toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-05-14

Postliste for 14.05.2020

Datert:
12.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
17/736-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
FERDIGSTILLELSE AV GJERDING OG ANMODNING OM UTB. AV RESTBELØP VDR. SAK NR 17/736
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
17/736-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
FERDIGSTILLELSE AV GJERDING OG ANMODNING OM UTB. AV RESTBELØP VDR. SAK NR 17/736
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
17/736-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/343-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 988668591
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
17/82-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Post Dønna
Dokbesk:
VS: ANSØGNING OM STØTTE TIL FOTOUDSTILLINGSPROJEKT OM HELGELAND I SAMARBEJDE MED HELGELAND MUSEUM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/335-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INTERNT NOTAT VED INNSTILLING (REF=ARQW4K, SAKID=334238)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
17/477-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Oda Edvardsen
Dokbesk:
INFORMASJON FRA KS: NASJONAL PORTAL FOR BEKYMRINGSMELDING ER KLAR TIL BRUK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/59-457
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: U.OFF. REFERAT MØTE I FYLKESBEREDSKAPSRÅDET 12.05.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
19/330-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hold Norge Rent - Firmapost
Dokbesk:
NYHETER FRA HOLD NORGE RENT – HAR KOMMUNEN FORSØPLINGSUTFORDRINGER?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/59-458
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
CORONAINFO 130520
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
19/318-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jannicke Grønås Kvitvær
Dokbesk:
ANMODNING OM DELUTBETALING SMIL MIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/93-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bård Dørum
Dokbesk:
RENTEREGULERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/197-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
17. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
18/26-63
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
drune-ad
Dokbesk:
JEG DELER KAIBYGGING VIKA MAI 2020.DOCX MED DEG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
19/318-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
DELUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 917404380
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
19/351-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Anders Westlund
Dokbesk:
GEODATAPLANEN FOR NORDLAND 2021-2024 - INNSPILL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/198-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - RENHOLDER DBU - 30 % FAST OG 20 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/198-18
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - RENHOLDER DBU - 30 % FAST OG 20 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
17/671-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Retura Shmil AS
Dokbesk:
RENOVASJONSGEBYRER FOR 1 TERMIN 2020 (01.01.-30.04) - OVERFØRING AV KOMMUNALT TILLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
17/321-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Synnøve Edvardsen
Dokbesk:
SV: AKSON OG INTENSJONSERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
19/483-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Kjell Cato
Dokbesk:
MERKNADER TIL FYLKESMANN. REF 2020/1214
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/59-459
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Stab-smittevernmiljooghelse
Dokbesk:
20/11801: NY LØSNING FOR ELEKTRONISK INNSENDING AV MSIS-MELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
18/665-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT TREKANT-SAMTALE 14.5.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/8-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Elin Kristin Johansen
Dokbesk:
FERIE DØNNA SYKEHJEM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/344-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Skatteetaten
Dokbesk:
MELDING OM AVVIKENDE OPPLYSNINGER - MELDEPLIKT FOR OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
19/691-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Husbanken
Dokbesk:
SVAR - TILDELING STARTLÅN 2020 - UNDERTEGNET LÅNEAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
17/78-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
Praksis
Dokbesk:
REFUSJONSFORSLAG FOR PRAKSISOPPLÆRING AV BARNEHAGELÆRERSTUDENT VED NORD UNIVERSITET NESNA VÅREN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/198-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/198-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/198-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
14.05.2020
Saksnr:
20/198-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS