toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-14

Postliste for 14.06.2019

Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/301-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Valdansvarlig
Dokbesk:
VEDRØRENDE TILDELING AV ELG 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/301-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Valdansvarlig
Dokbesk:
VEDRØRENDE TILDELING AV RÅDYR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
18/600-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
INVITASJON TIL Å FORESLÅ KANDIDATER TIL KULTURLANDSKAPSPRISEN I NORDLAND 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
18/536-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
GODE VALGOPPLEVELSER FOR ALLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
17/549-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE - TILDELING 2019: DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
17/37-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SPILLEMIDLER 2019 - TILSAGN BJØRNSVÅGEN KYSTKULTURSENTER I DØNNA GJELDENDE ANLEGG 3621 BJØRNSØYA TURSTI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/15-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Anneli Lyster
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 34/12 ANNELI LYSTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/56-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kirsten Toft
Dokbesk:
VS: REFERAT REGIONRÅDETS SYKEHUSGRUPPE 12.6.19 DOCX.DOCX
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/70-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: REFERAT MØTE STIFTELSEN BJØRNSØYA OG LOKALUTVALG SØR DØNNA.DOCX
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
17/501-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sigrun Fostad
Dokbesk:
NORSK KULTURSKOLERÅD NORDLAND. STYREMØTE 7 PROTOKOLL 3.6 M.M.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
17/374-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommune
Dokbesk:
HELGELAND KRISESENTER - REFERAT SAMARBEIDSMØTE 7. JUNI 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/42-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Qtvet Kut Dyrlege
Dokbesk:
TILBUD - DETLAKELSE I 1/3 VAKT I HERØY OG DØNNA VAKTDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/42-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Dønna kommune -
Dokbesk:
INNKJØPSPROTOKOLL - VETERINÆRVAKT 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
17/592-59
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Hilde B. Åkerøy
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
17/711-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 29.07.19 TOM 31.03.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
17/46-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Marianne Forsland
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON - MARIANNE FORSLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/15-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Anneli Lyster
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ANNEKS GNR. 34/12 ANNELI LYSTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/391-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Martin Johan Grønås
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - NAUSTGNR 6/81 - STAVSENG BÅTHAVN V/ MARTIN GRØNÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/389-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
UTTALELSE FRA LANDBRUKSMYNDIGHETEN VEDR SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 30/1 KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/425-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Bjørn-Tore Abs
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING GNR 6/52 - BJØRN TORE ABS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/426-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Tommy Vik
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST - GNR 42/1,2 - TOMMY VIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/427-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Terje Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING- GNR 11/262 - TERJE JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/428-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Aramo Shaveisi
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING GNR 11/167- ARAMO SHAVEISI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
17/58-28
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVVIKSRAPPORTERING-HENDELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/429-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Dag Ole Aanderbakk
Dokbesk:
KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GNR 14/25 - DAG OLE AANDERBAKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/430-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Torbjørn Smørvik
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - PARKERINGSPLASS GNR 11/7 - TORBJØRN SMØRVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/392-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Stein Erik Torsvik
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - NAUST GNR 6/83 - STAVSENG BÅTHAVN V/ STEIN TORSVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
14.06.2019
Saksnr:
19/393-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Niels Peter Underland
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - NAUST GNR 6/82 - STAVSENG BÅTHAVN V/ NIELS PETTER UNDERLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS