toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-14

Postliste for 14.10.2019

Datert:
13.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/584-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Sølvi Josvanger
Dokbesk:
SØKNAD OM ANSVARSRETT - GARASJE - GNR/BNR. 36/16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/587-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Nærbutikken Løkta
Dokbesk:
BYGGESØKNAD NAUST HALVARD MIKALSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/15-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Joar Olav Grøtting
Dokbesk:
ATT VAR. GNR/BNR 34/12, SANSTRAKVEIEN 219, DØNNA. ANNELI LYSTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/201-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vibeke Nikolaisen
Dokbesk:
INNHENTING AV OPPLYSNINGER FRA OPPSTARTSFASEN ALIS-NORD I KOMMUNENE- BER OM BESVARELSE INNEN 28 OKTOBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/532-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EGENERKLØRING VED TILSYN - LØKTA OPPVEKSTSENTER AVD. BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/230-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Kulturskolen for alle
Dokbesk:
AVTALE MELLOM KULTURSKOLEN FOR ALLE OG DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/12-117
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/538-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barnehage v/Eva Solfjeld
Dokbesk:
MØTEREFERAT FRA SAMARBEIDSUTVALGET 25.09.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/12-118
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL OM ENDRING FORDELING AV HUSLEIE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/12-119
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL OM ENDRING FORDELING AV HUSLEIE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
17/616-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Bjørn Inge Lange
Dokbesk:
KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN I BINDAL - PLANID: 201302 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - BINDAL KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
18/154-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR. 11/45
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/588-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
AVTALE OM MEDFINANSIERING-VTA JF. FORSKRIFT OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
17/45-60
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/573-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Doris Ann Liss Waade
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.11/112/13/355 DORIS ANNE LIZ WAADE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/532-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDRØRENDE TILSYN I DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/570-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
17/587-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Sten-Helge Henriksen
Dokbesk:
TILBUD DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/111-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna omsorgssenter
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2 TERTIAL 2019 - DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/589-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Kjartan Sørøy
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.11/82,184 KJARTAN SØRØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/89-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Thorud, Anne Brit
Dokbesk:
KOSTRA - INFORMASJON OM RAPPORTERING AV ÅRSREGNSKAPSDATA FOR NYE ORGANISATORISKE ENHETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
19/4-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nilsen Jørund K.
Dokbesk:
19/4427-4 FORSKRIFT ARKTIS 2030 MIDLER - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2019
Regdato:
14.10.2019
Saksnr:
18/351-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SV: PURRING NR 2 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS