Postliste for 2018-12-14

Postliste for 14.12.2018

Datert:
13.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/824-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jostein Skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT - VEKSTGRUPPE GRØNNSAKER JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/824-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jostein skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT - VEKSTGRUPPE POTET JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/824-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Din Bedriftspartner AS v/ Monika Ottermo Olsen
Dokbesk:
BEKREFTELSE OMSETNING 01.01.15-31.08.18 IFBM SØKNAD OM AVLINGSSKADEERSTATNING JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
17/202-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
HØRING - STRATEGIPLAN HELEGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
17/477-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Sugumaran Malarvili
Dokbesk:
18/4429-1 SATSER FOR KOMMUNAL EGENBETALING FOR BARNEVERNSTILTAK - 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/777-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVSLUTTET SAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
17/898-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordfjeldske Kontroll AS
Dokbesk:
RAPPORT VEDR. UTFØRTE SALGS-, SKJENKE OG RØYKEKONTROLLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/163-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helga Kjellevold
Dokbesk:
MUSEUMSKUTT.DOCX
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/172-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Carsten.Aschim@dsb.no
Dokbesk:
RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV LOKALE PLIVO-ØVELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
17/86-154
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Raakil Annette Lindahl
Dokbesk:
STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/709-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/709-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
17/1314-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
UNDERSKREVET AVTALE OM SSL-SERTIFIKAT DØNNA OG LEIRFJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
17/120-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON GRUNNSKOLEOPPLÆRING 2018 - 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
17/86-155
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Postmottak KUD
Dokbesk:
16/894 ANLEGGSPOLITISK PROGRAM 2018 - UTLYSNING AV PROGRAMSATSINGSMIDLER TIL ETABLERING AV TILLEGGSAREALER TIL IDRETTSHA LLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
17/420-41
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR - ANMODNING OM UTBETALING AV TILLEGGSMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/829-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KRAV OM DELING AV INTEGRERINGSTILSKUDD -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
14. desember 2018 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut