toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-15

Postliste for 15.01.2019

Datert:
10.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/587-42
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
Solveig Lindbach Jensen
Dokbesk:
SVAR - 14/12366-14 BRUK AV TILGODEHAVENDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/66-126
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: OPPFØLGING AV MØTE 19.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/327-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN FOR UTDANNING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/1386-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
SV: SKISSE UTLEIEAREAL 2. ETG.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/288-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
post@miljodir.no
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV BREV FRA MILJØDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/326-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Mathilde Lunde
Dokbesk:
VS: JOBBSØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/326-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
VEDRØRENDE JOBBSØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/536-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Valg
Dokbesk:
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 – NETTBUTIKKEN FOR VALGUTSTYR ER ÅPEN FOR BESTILLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/58-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
DOS v/ Rune Ånes
Dokbesk:
SKJEMA FOR LOGGING AV HENDELSER/AVVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/58-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
DOS v/ Rune Ånes
Dokbesk:
SKEJMA FOR LOGGING AV HENDELSER/AVVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/942-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dagfinn Ness Andreassen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR - DAGFINN NESS ANDREASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/11-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - STILLINGSREDUKSJON RÅDMANNENS STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/40-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/560-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/UTBET.KORTNR 18/099161 - SPES. TILTAK I KULTURLANDSKAPET GNR. 31/1, JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/67-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO*/UTBET.KORTNR 18/099159 - SPES. TILTAK I KULTURLANDSKAPET - PETTER PETTERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/401-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/UTBETKORTNR 18/099160 - SPES. TILTAK I KULTURLANDSKAPET GNR. 30/1, KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/688-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Apropos Internett AS
Dokbesk:
KURSBEVIS - ARBEIDSVARSLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Skei
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLING - YNGVE SKEI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/639-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Svein Åker, Aksel Johan Torsvik
Dokbesk:
GNR 11/78 OG 11/159 GJENNOMFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/34-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Kommunalbanken AS
Dokbesk:
OPPLYSNINGER TIL BRUK VEDRØRENDE LIKNINGSÅRET 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/795-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
lisbeth hunstad
Dokbesk:
ENDRING AV FØDSELSPERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/12-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MAIL ANG.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/942-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jan Harald Hermansen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR JAN HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/942-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jan Harald Hermansen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR NORDVIKA - JAN HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/86-161
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sæther Åshild
Dokbesk:
19/97 LOV OG FORSKRIFT - TEKNISKE STANDARDER TIL LADEPUNKTER OG FYLLESTASJONER FOR ALTERNATIVE DRIVSTOFF - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/12-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILGJENGELIG BOLIG I DØNNA?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/37-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Lotteri-og stiftelsestilsynet
Dokbesk:
KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM TILSKUDD TIL MØTEPLASSEN VED SOLFJELLSJØEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/37-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
noreply@lottstift.no
Dokbesk:
INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/38-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Postmottak KUD
Dokbesk:
19/134 RAPPORTERING TIL KULTURDEPARTEMENTET OM EVENTUELT ETABLERTE OG NEDLAGTE FRIVILLIGSENTRALER I DEN ENKELTE KOMMUNE I TIDSROMMET FRA 1. JUNI 2018 TIL 1. JUNI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/37-52
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
OVERSENDELSESBREV PRIORITERING AV SPILLEMIDLER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS