toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-15

Postliste for 15.02.2019

Datert:
13.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
19/99-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SVAR - FAGFORNYELSEN - SKOLEEIERE I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/942-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Terje Sandstrak
Dokbesk:
SETT ELG - SANDSTRAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
17/894-72
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REALKOMPETANSEVURDERING FOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/383-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Compilo AS
Dokbesk:
VELKOMMEN SOM KUNDE - COMPILO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
17/400-98
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-1 BHO BEFARINGSRAPPORT 14.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
19/12-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPHØR/BESTILLING AV STRØM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
19/12-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSTANDSRAPPORT - HUSVÆRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
19/12-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEIEKONTRAKT - BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
19/74-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tre Kalver Dag Alf Solfjeld
Dokbesk:
OMSETNINGSOPPGAVE 2018 - TRE KALVER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
17/105-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Asgeir Jordbru
Dokbesk:
VARSEL OM SVÆRT KRAFTIGE VINDKAST I NORDLAND LØRDAG- FAREGRAD ORANSJE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/736-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING GNR 31/23 - EISTEN RAUØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
19/101-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Torstein Jordet
Dokbesk:
FWD: KART
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/34-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Heidi Mathisen
Dokbesk:
ÅRSREGNSKAP 2018 DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
17/86-174
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
17/4295-58 GJENNOMGANG AV REGIONAL STATS INNDELING - OPPFØLGING AV REGIONREFORMEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
19/105-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/492-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TILTAKSPLAN MOT VILTPÅKJØRSLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/715-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Carlsen Kjøtt og Vilt
Dokbesk:
SØKNAD OM FORLENGELSE AV UTBETALINGSFRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
17/41-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMLELISTE FOR TT - BRUKERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/34-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frank Robert Pedersen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNES REGNSKAP FOR 2018. FORELØPIG ORIENTERING.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/536-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Sørlie Cathrine
Dokbesk:
18/4073-96 ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/945-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/945-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/945-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
18/945-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
15.02.2019
Saksnr:
19/91-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS