toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-05-15

Postliste for 15.05.2020

Datert:
14.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/338-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
Hilde Lundestad
Dokbesk:
SAK 20/338 TILBUD OM ARBEIDSMILJØKARTLEGGING FRA STAMINA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
18/26-64
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Dag Rune Adolfsen
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ 16/13 OG 16/16 - OPPMÅLING OG REGISTRERING AV KOMMUNAL GRUNN KOMMUNAL KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/174-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
PÅMINNELSE - FORSLAG TIL AVTALE OM Å UTFØRE OPPMÅLINGSFORRETNINGER PÅ KOMMUNENS VEGNE I SAMSVAR MED MATRIKKELLOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/286-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
LEIEAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
18/376-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
TORE ARNLJOT WESTIN
Dokbesk:
DØNNA KUNSTGRESSBANE - OPPGRADERING MED NYTT DEKKE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
18/665-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FORLENGELSE AV INTRODUKSJONSPROGRAM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/324-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Rådmann og stab
Dokbesk:
ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 - RÅDMANN OG STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/338-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Lundestad
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SIGNERT AVTALE - ARBEIDSMILJØKARTLEGGING HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
19/582-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Signe Marie Antonsen
Dokbesk:
11/377 - MATRIKKELBREV OVER NAUSTTOMT - OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/335-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OG VEDTAKSGRUNNLAG FOR VEDTAKET (REF=ARQW4K, SAKID=334238)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
17/863-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 969644665
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/4-59
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
20/316-2 NY VEILEDER OM PLANLEGGING FOR SPREDT BOLIG-, FRITIDS- OG NÆRINGSBEBYGGELSE I LANDBRUKS-, NATUR-, FRILUFTS- OG REINDRIFTSOMRÅDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/197-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA 17. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/197-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Politiet v/ Tom Giertsen
Dokbesk:
SVAR - DØNNA 17. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
17/898-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Nordfjeldske Kontroll AS
Dokbesk:
UNDERTEGNET AVTALE OM SKJENKEKONTROLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/336-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Hjortdahl Slip & Maskin
Dokbesk:
LEIEAVTALE - KOMMUNAL FIKERIHAVN I ÅKERØYA - HJORTDAHL SLIP OG MASKIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/4-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jan Erik Torfinn Larsen
Dokbesk:
13/120 RETNINGSLINJER OM REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSKUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
19/483-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Kjell Cato
Dokbesk:
OPPDATERING SØKNAD 39/2 BREIMO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/59-460
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Berg Rachel
Dokbesk:
REFERAT SAMHANDLINGSMØTE 140520
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2020
Regdato:
15.05.2020
Saksnr:
20/305-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Ronny Sandstrak
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRITIDSBOLIG 10/70 - RONNY SANDSTRAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS