toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-07-15

Postliste for 15.07.2019

Datert:
12.07.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
18/43-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTBETALINGSBREV - DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.07.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
19/226-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §4
Saksbeh:
svarinn svarinn
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSYN - VEDTAK OM PÅLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.07.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
19/79-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
OPPSTARTSBREV - PLANSTRATEGI FOR DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.07.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
18/686-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Trond Albrigtsen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK -- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING AV TOMT GNR 4/1 - TROND ALBRIGTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.07.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
18/233-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dokbesk:
DOKUMENT 19/132678-2 VEDTAK. TILLATELSE TIL UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL - FV. 181 - GNR. 2 BNR. 2 - DØNNA KOMMUNE SENDT FR A STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.07.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
18/686-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dokbesk:
DOKUMENT 19/180364-2 TILBAKEMELDING PÅ DIN SØKNAD OM ETABLERING AV NY AVKJØRSEL - FV. 7296 - GNR. 4 BNR. 1 - DØNNA KOMMU NE SENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.07.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
17/309-24
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - FAST TILSETTING 55 %
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.07.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
17/41-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTVIDET TT-ORDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
15.07.2019
Saksnr:
18/536-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Samediggi / Sametinget
Dokbesk:
UTLEGGING AV SAMETINGETS VALGMANNTALL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS