toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-08-15

Postliste for 15.08.2019

Datert:
16.04.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/943-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'Fred R. Johansen'
Dokbesk:
KORRIGERING FAKTURA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/528-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'firmapost-nord@vegvesen.no'
Dokbesk:
KARTLEGGING AV NYE BEHOV FOR BUSSKUR - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/841-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Tove Kielland Alfheim
Dokbesk:
VARSEL OM ETABLERING AV TILTAK - NORD-DØNNA LOKALUTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/841-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'Heggli Ivar'
Dokbesk:
SV: 19/42140-1 - ANMODNING OM Å FÅ ETABLERE PARKERINGSPLASS VED FYLKESVEG - SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
19/430-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Torbjørn Smørvik
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - PARKERINGSPLASS GNR 11/7 - TORBJØRN SMØRVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
19/71-41
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
SVAR - OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SOLFJELLSJØEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/943-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - FORSLAG TIL MINNELIG ORDNING MELLOM DØNNA KOMMUNE OG HATTFJELLDAL KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/482-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
BEKREFTEDE VEIRETTER TIL NYETABLERT EIENDOM; GNR 6 BNR 91
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/186-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ingelise Egelund Edvardsen
Dokbesk:
VS: FELLES FORLIKSRÅD FOR HALD KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/845-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
DISPENSASJON FOR FLYGING MED HELIKOPTER FOR ORDINÆRT VEDLIKEHOLD OG VED AKUTTE HENDELSER TIL ÅSVÆR, ANDA OG SKOMVÆR FYR I ÅSVÆR ET LANDSKAPSVERNOMRÅDE, ANDA NATURRESERVAT OG RØSTØYAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE. 2019-2023.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
19/79-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Fiskeridirektoratet
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE NORDLAND - PLANSTRATEGI. FISKERIDIREKTORATETS INNSPILL TIL OPPSTARTSMELDINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/662-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Ann-Kristin Aaker
Dokbesk:
SV: VEDRØRENDE LOKALITET SLAPØYVÆRET.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/482-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
6/91 - MATRIKKELBREV OVERSENDELSE - TILDELING OFFISIELL ADRESSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
19/472-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkes Fiskarlag, Nordland Fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet Region Nord, Kystverket Nordland, MIDT-HELGELAND FISKARLAG, Samediggi / Sametinget, Sør-Dønna lokalutvalg v/Sverre Sivertsen, Ecomarin Seafarm AS
Dokbesk:
HØRING - AKVAKULTURSØKNAD - LOKALITET 13185 BJØRNSØYA I DØNNA KOMMUNE - ECOMARIN SEAFARM AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/841-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Heggli Ivar
Dokbesk:
19/42140-5 - ANGÅENDE UTBEDRING AV VEGSKULDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/841-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'Heggli Ivar', Tryggve Harry Solfjell
Dokbesk:
SV: 19/42140-5 - ANGÅENDE UTBEDRING AV VEGSKULDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
19/103-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Sjarken 2019, Bjørnsmartnan 2019
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BJØRNSMARTNAN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/486-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna pensjonistforening v/ Liv Austad
Dokbesk:
SAKER VI I PENSJONISTFORENINGA ER OPPTATT AV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/372-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Statens kartverk
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - GNR 17/6,7,38,39 ALFRED LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/729-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DELTAKERBEVIS INTRODUKSJONSPROGRAM -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/830-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DELTAKERBEVIS INTRODUKSJONSPROGRAM -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/829-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DELTAKERBEVIS INTRODUKSJONSPROGRAM -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/38-66
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Kirsti Aasvik Johansen
Dokbesk:
TILTAKSMIDLER FOLKEHELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
17/38-67
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Silje Sandstrak
Dokbesk:
TILTAKSMIDLER FOLKEHELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
18/722-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
maren herigstad
Dokbesk:
INFO ANG DØNNAS REPRESENTANT I HORVA STYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
15.08.2019
Saksnr:
19/484-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD VERNEPLEIER DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS