toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-15

Postliste for 15.10.2019

Datert:
02.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/25-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
VS: BREILAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/25-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
SPØRSMÅL OG SVAR ANLEGG VANNLEDNING BREILAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/25-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Einar M Nordnes
Dokbesk:
TILBUD "VANNLEDNING TIL BREILANDET"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/25-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Ronny Olsen
Dokbesk:
VANNLEDNING BREILAND - PRISTILBUD.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/25-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Einar M Nordnes
Dokbesk:
SV: TILBUD "VANNLEDNING TIL BREILANDET"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/25-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Einar M Nordnes
Dokbesk:
SV: TILBUD "VANNLEDNING TIL BREILANDET"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/25-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jim Stien
Dokbesk:
TILBUD VANNLEDNING TIL BREILAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/25-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
ÅPNING OG INNSTILLING - VANNLEDING TIL BREILANDET - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
18/561-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INVITASJON TIL BRUK AV REGIONALT PLANFORUM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/578-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM UTBETALING AV ETTERLØNN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
18/179-78
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
TEGNINGER ANBUD BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
18/179-79
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
K-Femten AS v/ Ronny Olsen
Dokbesk:
VS: BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/111-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Barnehage v/ Eva Solfjeld
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2 TERTIAL 2019 - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/111-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/111-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Rådmann og stab
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - RÅDMANN OG STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/12-120
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSTANDSRAPPORT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
18/758-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Rikhardsen Bjørn-Inge, Berit Anne Aas Rikhardsen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LEILIGHET/ KONTOR 27/45 - BJØRN INGE RIKHARDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/286-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jorunn Astrid Østbø
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 2019 SØKNADSFRIST 15.10.19 - ENDRE ØSTBØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/290-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Ola Østbø
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 2019 SØKNADSFRIST 15.10.19 - OLA ØSTBØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/592-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
18/843-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM SKOLESKYSS FOR -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
18/829-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KRAV OM DELING AV INTEGRERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/230-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Anne Sofie Mentzen
Dokbesk:
SV: ELEVER FRA DØNNA I KULTURSKOLEN I AILE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
17/1233-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kari Tverå
Dokbesk:
SAK 17/1233
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
19/12-121
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEIEKONTRAKT BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
15.10.2019
Saksnr:
17/45-61
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS