toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-16

Postliste for 16.01.2019

Datert:
14.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/549-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Tomm Jensen
Dokbesk:
16/2960-15 FORLENGELSE AV FRIST FOR SLUTTRAPPORTERING AV TURSKILTPROSJEKTET MERKING I DØNNA KOMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/420-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
MØTEPLASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/420-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Christine Dahl
Dokbesk:
IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING AV SPILLEMIDDELSØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/400-89
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT 09.01.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/400-90
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-1 MÅNEDSRAPPORT BHO DESEMBER 18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/449-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 971157895
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/859-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 969708523
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/865-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 969703491
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/275-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 988668591
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/440-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 969226510
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/466-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 987933690
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/786-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 920438873
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/443-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 869706582
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/467-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 969383292
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/460-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 969303795
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/468-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 986108130
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/303-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 991636021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/854-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 971208554
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/414-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 980533611
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/469-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 981013263
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/451-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 991690042
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/420-45
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Folkehelsekoordinator Christine dahl
Dokbesk:
IDRETTSFUNKJONELL FORHÅNDSGODKJENNING - PROSJEKT "MØTEPLASSEN" - SOLFJELLSJØEN I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/86-162
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
HØRING NY FORSKRIFT OM RÅD FOR ELDRE. FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER OG FOR UNGDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/288-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
KOPI AV LEVERT SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/922-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Thorsvik Plan
Dokbesk:
SØKNAD OM TILTAK - ENDRET SITUASJONSPLAN GNR 10/56 - STEIN INGE MOEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
19/42-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Dønna kommune v/Jørn Høberg
Dokbesk:
AVTALE OM EKSTRAORDINÆRT DRIFTSTILSKUDD TIL VETERINÆRTJENESTE I HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/826-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Statens Kartverk
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR.50/118 K-FEMTEN AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/1024-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Stein Oskar Mathisen
Dokbesk:
UTSENDING AV PROTOKOLL - GNR. 50/32
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/470-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
19/41-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Øyvind Karlsen
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLING - ØYVIND KARLSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/837-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Audny Rønnaug Myrstad, Ronald Edvard Sigerstad, Yngve Jan Eriksen
Dokbesk:
13/10 OPPMÅLINGSFORRETNING OVER TILLEGGSAREAL OVERSENDELSE AV PROTOKOLL MED KARTVEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/179-30
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Arbeidstilsynet Nord-Norge
Dokbesk:
UTBYGGING BRANNSTASJON MED GARDEROBELØSING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM UNIVERSELL UTFORMING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/1276-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 970915958
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/67-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Petter Andreas Pettersen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR 14/6 PETTER PETTERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
18/863-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Erlend Bye
Dokbesk:
ANGÅENDE KULTURMINNER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET KOPARDAL GÅRD - ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
16.01.2019
Saksnr:
17/795-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - ENDRING AV FØDSELSPERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS