toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-01-16

Postliste for 16.01.2020

Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
18/211-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Svein Ivar Johansen
Dokbesk:
11/273 - OPPMÅLINGSFORETNING - TILLEGG TIL 11/280 OVERSENDELSE PROTOKOLL MED KARTVEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
18/211-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Odd Magne Rønning
Dokbesk:
11/273 - OPPMÅLINGSFORETNING - TILLEGG TIL 280 OVERSENDELSE PROTOKOLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/596-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kristian Hanssen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - ELG - KRISTIAN HANSSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/596-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kristian Hanssen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - RÅDYR - KRISTIAN HANSSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
17/203-21
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV UFØREPENSJON -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
17/203-22
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDRING AV UFØREGRAD TILBAKE I TID -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/719-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/89-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
KLP
Dokbesk:
ÅRSOPPGAVER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/691-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
VIKTIG INFORMASJON OM BEHOVSMELDING OG SØKNADSFRISTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/71-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KUNNGJØRING - TRAFIKKSIKKERHETSPRISEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
17/1294-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER FORVALTES AV KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
17/841-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Kirsten Thoresen
Dokbesk:
GODKJENT AUTORISASJON - KIRSTEN THORESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/515-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.02.20 TOM 31.12.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/720-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/319-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kulturminnefondet
Dokbesk:
GODKJENNING AV AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSKUDD - PETTER PETTERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
20/29-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Per Knut Fagerli
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING - GNR 2/4 - PER FAGERLI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
20/30-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Tonje Titternes
Dokbesk:
KLAGE PÅ FEIL I KOMMUNALE AVGIFTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
17/204-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/89-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Antonsen, Monica
Dokbesk:
KVALITETSSIKRING KOSTRA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/596-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - RÅDYR - LEONID RØDSTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
20/31-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 35 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/218-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
ORIENTERING OM FORLENGET SAKSBEHANDLINGSTID - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN - ÅKERVÅGEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/737-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV STYREMEDLEM HELGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/737-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Sissel Hesjedal
Dokbesk:
VALG AV STYREMEDLEM HELGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2020
Regdato:
16.01.2020
Saksnr:
19/737-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Eivind Smørvik
Dokbesk:
VALG AV STYREMEDLEM HELGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS