toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-16

Postliste for 16.03.2020

Datert:
14.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-73
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
ANSATTE I DØNNA KOMMUNE - KORONA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-75
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
ADGANGSKONTROLL OG BESØKSSTANS I HELSEINSTITUSJONER M.M.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-76
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
VEDTAK ETTER LOV OM VERN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER § 4-1 ANDRE LEDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-77
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Børge Toft
Dokbesk:
NYE KARANTENEREGLER COVID 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-78
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
NY FORSKRIFT OM KARANTENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-79
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
ADGANGSKONTROLL OG BESØKSSTANS I LANDETS HELSEINSTITUSJONER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-80
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
HJEMMEHJELP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-81
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
PLAKATER SMITTEVERN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-82
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Pål Bleka
Dokbesk:
KORONA TILTAK I BARNEVERNTJENESTEN YTRE HELGELAND OG BEHOV FOR BEREDSKAPSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-83
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KORONA - TILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-84
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Eva Solfjeld
Dokbesk:
KRAV OM OMSORGSTILBUD I BARNEHAGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-85
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
ANMODNING OM STRENGERE GRENSEKONTROLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
17/501-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sigrun Fostad
Dokbesk:
TIL MEDLEMSKOMMUNENE, NORDLAND. MARS 2020.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-86
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
FORSKRIFT OM KARANTENE MM ETTER REISER UTENFOR NORDEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-87
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
EN LITEN OPPDATERING PÅ NOEN AV DAGENS UTFORDRINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-88
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
EKSTRA KOSTNADER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-89
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KORONA OG SKOLE-/BARNEHAGETILBUD - OPPDATERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-90
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
ADGANGSKONTROLL OG BESØKSSTANS I LANDETS HELSEINSTITUSJONER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-91
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KORONA - UTENLANDSKE BESØKENDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-92
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
MANNSKAPSSITUASJON DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-93
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
INFORMASJON VEDR VETERINÆRTJENESTEN KORONAVIRUSET (SARS-COV-2)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
17/8-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
REGIONALFORVALTNING - PÅMINNELSE OM TILSAGN SOM UTGÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
18/733-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
post@miljodir.no
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV KOPI AV BREV FRA MILJØDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-94
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tove Alfheim
Dokbesk:
KORONA - UTENLANDSKE BESØKENDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-95
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Brygga
Dokbesk:
KORONA - UTENLANDSKE BESØKENDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
19/483-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Tryggve Harry Solfjell
Dokbesk:
VS: TILTAK VED HILSETVATNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/146-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR PÅ NABOVARSEL - FV 7290 - GNR 11 BNR 167 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/100-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Geir Ståle Bjørnvik
Dokbesk:
10/70 - MATRIKKELBREV OG BEKREFTET GRUNNBOKUTSKRIFT - OVERSENDELSE GEIR BJØRNVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/156-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 969647338
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
18/718-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Statens kartverk
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - GNR 29/4 - IRENE LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
17/468-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
KOMMUNEVISE BELASTNINGSFULLMAKTER 2020 - TILSKUDD TIL SKOGSVEIER OG SKOGSDRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-98
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
NYE TILTAK FOR Å REDUSERE FAREN FOR SMITTE (KORONA, COVID-19) I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
17/483-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
UTTALELSE TIL DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - BADEPLATT OG GRILLHYTTE - 39/2 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-99
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
BREV TIL ALLE KOMMUNER OM AT DE MÅ OPPRETTHOLDE VARETRANSPORT VEI -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
16.03.2020
Saksnr:
20/59-100
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sylvi Barman-Jenssen
Dokbesk:
INFORMASJON OM OPPDATERTE KARANTENEBESTEMMELSER OG PRESISERING FRA STATENS VEGVESEN OM FERGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS