toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-16

Postliste for 16.04.2020

Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/59-363
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
KORONA/COVID 19 - TILTAK VEDRØRENDE PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
17/321-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ann-Solveig Hansteen
Dokbesk:
19/01572-16 - STATUS OG VEIEN VIDERE FOR AKSON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
19/13-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
MIDLER TIL TILTAK MOT FREMMEDE PLANTER 2020 - DØNNA - HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/180-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
SKADEFELLING GRÅGÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/118-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
ANG. SOMMERJOBB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/102-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
noreply@kirken.no
Dokbesk:
DOKUMENT 18/00347-5 UTSATT BISPEVISITAS HERØY OG DØNNA SENDT FRA EN ENHET I DEN NORSKE KIRKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/108-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
DISPENSASJON - SAMLEGJERDER I FORBINDELSE MED SAUBEITE -ÅSVÆR LANDSKAPSOMRÅDE - SVEND MORTEN REINERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/198-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken Anfindsen
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL RENHOLDER DBU - 30 % FAST OG 20 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/167-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SYKEPLEIER HJEMMETJENSTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/167-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - SYKEPLEIER HJEMMETJENSTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/180-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Jostein Skaga
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2020 JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
19/180-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Henrik Anfindsen
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.05.20 HENRIK ANFINDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
18/548-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NOTAT VEDRØRENDE ELEV -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
17/172-50
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/59-364
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kommunelege 1
Dokbesk:
OPPHEVELSE AV VEDTAK DATERT 16.03.20 VEDR. NYE BESTEMMELSE FOR Å REDUSERE FAREN FOR SMITTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
18/375-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magne Petter Bye
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEGBYGGING MAGNR BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/9-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Stina Helen Hermansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - 38/1 - STINA HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/196-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK- FORMANNSKAPET 07.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/196-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKPET 07.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/196-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET 07.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/59-365
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 16.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
18/638-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Ronny Hjortdahl Botn
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - GNR 50/8 - RONNY HJ. BOTN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/167-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/167-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/198-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
16.04.2020
Saksnr:
20/59-366
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Vandve Kystferie AS, Nordøy Brygge AS, Dønna Restaurant AS, Dag Alf Solfjeld, Fryseriet Pub AS, Aasvik Lefser og Bakst, Jens Andreas Carlsen, Dønnesfjellstua AS, Kokken Halvard Mikalsen, Thorsvik Plan, Dønna Rorbuer Bøteriet AS, Sverre Holgeir Hansen, Heidis Sjokoladedrøm AS, Karusellberget Kolonial AS, Løkta Kolonial AS, Bollhaugen AS, Coop Dønna SA, Vandve Kystferie AS, Dønna Kystferie AS, Jan Haus Drift
Dokbesk:
INFORMASJON TIL SERVERINGSTEDER, OVERNATTINGSBEDRIFTER OG DAGLIGVAREBUTIKKER I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS