toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-08-16

Postliste for 16.08.2019

Datert:
15.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
19/72-41
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR - INNSPILL PÅ VEDTATT KOMMUEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2019- 2023 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
19/397-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
UTTALSE ETTER HØRING - SØKNAD OM BIOMASSEENDRING PÅ LOKALITET NYE SKORPA I DØNNA KOMMUNE - SELØY SJØFARM AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
17/336-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT 15.08.2019 - REGNSKAP 1. HALVÅR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
19/438-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Brønnøy Blikk As
Dokbesk:
VS: SØKNAD PIPEREHABILITERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
19/79-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Kystverket Nordland, Fylkesmannen I Nordland, Fiskeridirektoratet, region Nordland, Nordland Fylkes Fiskarlag, Statens vegvesen Region Nord, Nordland politidistrikt, Nordland Fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune, Helgeland Friluftsråd, Samediggi / Sametinget, Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, Røssåga siida v/Helge Anti, Helgeland museum avd. Dønna, Stiftelsen Helgeland Museum, NTNU Vitenskapsmuseet, Statsskog SF, Herøy kommune, Alstahaug Kommune Sentraladministrasjon, Leirfjord kommune, Dønna kommune, Nesna Kommune, Lurøy Kommune, Telenor, Trygg Trafikk, Helgeland Kraft AS, Boreal Norge AS, Nordlandsbuss AS, MIDT-HELGELAND FISKARLAG, Dønna Bondelag, Dønna Idrettsråd, Dønna barne og ungdomsskole, Nord Dønna Montessoriskole, Løkta Bondelag, Dønna arbeiderparti, Dønna Senterparti, Dønna Kystparti, Dønna SV, Dønna Høyre, Dønna FrP, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Ida O. Aaker, Sør-Dønna lokalutvalg v/Sverre Sivertsen, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen, Løkta Lokalutvalg, Magne Petter Dønna Eldreråd v/Magne Bye, Dønna ungdomsråd, Eva Solfjeld, Odd Arne Parelius, Knut Mathisen, Lill Tove Abs, Rune Ånes, Aino Paulette Eide, Jan Erik Pedersen, Jørn Høberg
Dokbesk:
OPPSTARTSBREV - PLANSTRATEGI FOR DØNNA KOMMUNE - UTSATT HØRINGSFRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
17/58-37
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Silje Sandstrak
Dokbesk:
SVAR - ANGÅENDE AVVIKSHÅNTERING I KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
19/4-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRINGSBREV FRA KD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
18/720-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
17/731-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DELTAKERBEVIS INTRODUKSJONSPROGRAM -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
17/730-21
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE MELLOM DØNNA OG BODØ KOMMUNE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
19/467-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -LÆRER DØNNA VOKSENOPPLÆRING - 44 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
19/485-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Per Arne Husvik
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV INNMARKSBEITE SOM SPREDEAREAL. G/BRNR 19/4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
16.08.2019
Saksnr:
18/179-72
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: 1827-2 BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS