toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-16

Postliste for 16.10.2019

Datert:
15.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/420-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - 37/6 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
18/737-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TURNUSTJENESTE FOR FYSIOTERAPEUTER FRA AUGUST 2020 TIL AUGUST 2021 - ANMODNING OM TURNUSPLASSER I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/17-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Brønnøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM VEDTAK - OPPRETTELSE AV HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/17-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: MØTEPROTOKOLL - MØTE HELGELAND REGIONRÅD, 19. - 20. SEPTEMBER 2019, BRYGGA PÅ DØNNA, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/594-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Marianne Kristin Fjordbakk
Dokbesk:
REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR.10/9 MARIANNE FJORDBAKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/586-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
VEILEDER - RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - OPPFORDRING OM Å LEGGE UT LENKE TIL VEILEDEREN PÅ NETTSIDENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
17/685-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna omsorgssenter v/ Rune
Dokbesk:
RAPPORTERING UNGJOBB-MIDLER SOMMEREN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
18/718-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kjetil Aslak Kibsgaard
Dokbesk:
GNR 29/4 - OVERSENDELSE PROTOKOLL OPPMÅLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/4-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Colak Yuksel
Dokbesk:
19/3350 HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I VANNFORSKRIFTEN VEDLEGG I MV.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/595-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Halvard Mikalsen
Dokbesk:
BYGGESØKNAD - NAUST GNR.19/13 HALVARD MIKALSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
18/718-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Irene Anna Lorentzsen
Dokbesk:
GNR 29/4 - OVERSENDELSE PROTOKOLL OPPMÅLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
17/390-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
ENDRING AV DOMSTOLSTRUKTUR - UTTALELSE NORDLAND FYLKES ELDRERÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/230-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sigrun Fostad
Dokbesk:
PROTOKOLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
18/718-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Turid Synnøve Halvorsen
Dokbesk:
GNR 29/4 - OVERSENDELSE PROTOKOLL OPPMÅLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
18/718-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Gerd Asta Olfot
Dokbesk:
GNR 29/4 - OVERSENDELSE PROTOKOLL OPPMÅLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/214-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INNSPILL TIL MELDING OM OPPSTART DETALJREGULERING, ÅKERVÅGEN NÆRINGSOMRÅDE, GNR. 3 /52 OG 54, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
17/202-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
ELDHUG-PRISEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
18/506-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna barne og ungdomsskole
Dokbesk:
ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
16.10.2019
Saksnr:
19/111-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Landbrukskontoret v/Jørn Høberg
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 - LANDBRUKSKONTORET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS